Hva skal til for at det blir et tidligere morgentog til Gjøvik?

NSB Gjøvikbanen AS er klare for å kjøre mye, men da må kapasiteten på banen utbedres.