Den da 15 år gamle jenta ville ut av det angivelige forholdet til Rune Øygard, men vegret seg for å anmelde ham.

Det var til slutt moren til jenta som overbeviste henne om at saken måtte anmeldes, kom det fram da jenta forklarte seg for juryen i Eidsivating lagmannsrett tirsdag. Etter å ha fortalt historien om det angivelige kjæresteforholdet, ble hun med moren til politiet i Skjåk og leverte anmeldelsen mot Rune Øygard.

– Jeg ville egentlig ikke anmelde det, fordi han hadde vært snill med meg også. Jeg hadde lært mye av ham og vi hadde hatt det kjempeartig, sa den nå 17 år gamle jenta under sin forklaring i lagmannsretten.

Ny kjæreste

Hun hadde på det tidspunktet fått seg ny kjæreste, en jevnaldrende gutt fra lokalmiljøet. Øygard skal ha reagert med raseri, fortvilelse og desperasjon, beskrev 17-åringen. Ordføreren skal ha lokket med at hun skulle få møte statsministeren under et overraskelsesselskap, og vekselvis truet med at han aldri ville vite noe mer av henne hvis hun ikke brøt med den nye gutten.

På et tidspunkt truet han med å ta sitt eget liv, fortalte hun.

– Han satt ved siden av meg og gråt, og sa han ikke hadde noe mer å leve for. At han like gjerne kunne kjøre av veien. Jeg ville jo ikke at han skulle ta livet sitt, sa jenta.

Måtte forlate salen

Da retten ble satt igjen etter lunsj, tok den 17 år gamle jentas bistandsadvokat ordet, og sa at jenta synes det er vanskelig å ha Rune Øygard i salen mens hun forlarer seg.

Retten undersøker nå muligheten for at Rune Øygard skal følge saken fra et annet rom i rettsbygningen, der det er lydoverføring fra hovedsalen. De undersøker også muligheten for at Øygard skal sitte i presserommet, som har både lyd- og bildeoverføring. Det siste ser nå ut til å bli løsningen, og Øygard og forsvarer Eiebakke blir med ham.

Ville trøste ordføreren

Jenta har allerede forklart seg store deler av formiddagen. Hun har uttalt at de hadde samleie «over femti ganger», ifølge hennes forklaring. Den siste gangen det skal ha skjedd, var det fordi hun ville trøste ordføreren.

Det kom fram da statsadvokat Thorbjørn Klundseter boret dypere i den ikke ubetydelige seksuelle komponenten jenta hevder hun hadde i forholdet til den 36 år eldre mannen. Den nå 17 år gamle jenta husker ikke alle samleiene, men det siste hevder hun at hun husker svært godt.

Kona Reidun var bortreist, og de to hadde gått og lagt seg i dobbeltsenga hjemme hos Øygard etter en grillfest ordføreren hadde arrangert for partifeller. Jenta var trøtt, og sovnet raskt.

– Jeg våknet midt på natta av at Rune ikke lå ved siden av meg. Han hadde lagt seg i senga mi på det rommet jeg vanligvis bruker. Han var lei seg fordi jeg hadde sovnet, forklarte hun.

– Da ble jeg lei meg, fordi jeg hadde såret ham, og ba ham bli med tilbake og legge seg i dobbeltsenga. Til slutt ble han med. Og så hadde vi samleie, sa 17-åringen da hun tirsdag fortsatte sin forklaring under ankebehandlingen i Eidsivating lagmannsrett.

NTB dekker Øygardsaken live her:

– Femti samleier

Jenta husker ikke nøyaktig hvor mange samleier det dreier seg om, alle stedene det har skjedd eller når, men det skjedde da Øygards kone var et annet sted og de to var alene med hverandre. Men også når kona var i nærheten var det seksuell kontakt, kyssing og beføling, ifølge jenta.

Hun fastholder derfor sin opprinnelige påstand om at det må dreie seg om «over femti samleier», selv om hun på langt nær klarer å redegjøre for alle gangene. Det var på hyttene til Øygard, og på de mange oppdragene han hadde som innebar reising, og det skjedde i hans og konas hjem, ifølge forklaringen hennes.

– Det er så mye, så mange ganger og så mange steder. Det skjedde bare da vi var alene, sa 17-åringen, som også tirsdag åpenbart syntes det var vanskelig å snakke om historien foran juryen til venstre for seg.

Øygard måtte flytte seg lengre bak i lokalet for å komme utenfor jentas synsvidde. Han fulgte på sin side grundig med, noterte og syntes å kryssjekke tidsangivelser og andre opplysninger med saksdokumenter og egne notater.

Skulle samle bevis

Forsvarerne til den tidligere ordføreren skal i gang med utspørringen av jenta senere tirsdag. Det er ventet at de vil være langt mer konfronterende enn hva som har vært tilfelle i retten så langt. Etter det NTB forstår, kommer blant annet en SMS 17-åringen mottok til å bli gjenstand for en del spørsmål.

I den skriver en venninne blant annet at « ... ikke slett meldinger du får fra ham, og lagre samtalene. Lettere å ta ham da, for da har vi bevis». Meldingen er sendt hele tre måneder før politiet fikk overgrepsanmeldelsen mot Rune Øygard.

Jenta hevder hun ikke fortalte noen om forholdet før i tidsperioden rett før bruddet og anmeldelsen. Hun hevder dessuten at hun ikke sa noe til den aktuelle venninnen før en ukes tid etter at moren hadde gått til politiet med saken.

– Jeg er helt sikker på at den meldingen ikke har noe med denne saken å gjøre, sa jenta under sin forklaring for retten tirsdag.

Øygards forsvarere er spesielt opptatt av to forhold: Hvis hun har snakket usant om til hvem hun røpet forholdet til Øygard, og når det skjedde, hva annet har hun snakket usant om? Og er hun en type person som samler og sparer på bevis fordi hun skal «ta noen»? (NTB)