Det er meldt store mengder nedbør etterfulgt av lyn- og tordennedslag lørdag og søndag, og med årets sommersituasjon kan det bety en hel rekke potensielle brannfarer.

Underbrannmester i Brann Innlandet, Frode Bråthen, uttrykker at hele 110-sentralen er på tåhev for det som måtte komme.

– Vi følger godt med og er bekymra. Hele området i Innlandet består av mye skog og mark, og når det kommer til skogbrannfaren er det likt over hele fjøla. Alle steder er utsatt, og sannsynligheten for branner er større nå enn før i uka, sier Bråthen.

– Vi har oversikten via noe som heter «lightning map», og vi følger selvfølgelig med på værmeldinga. Været blir som det blir, men vi får håpe at nedbøren kommer først og lynet og torden etter. Ikke omvendt, legger han til.

Folk må være forsiktige

Videre sier underbrannmesteren at den ventende nedbøren ikke vil hjelpe alt for mye på situasjonen, med tanke på den konstante tørken vi har opplevd sommeren gjennom.

– Helst vil vi ha regn over lang tid. Kommer det mye og hardt på en gang vil det ikke trekke ned, men renne bort på bakken. Et lynnedslag stopper ikke ved jordoverflaten, så vi er avhengige av væte godt ned i bakken skal det være til hjelp, sier Bråthen.

I tillegg til lyn, torden og vind, alle faktorer som kan forverre situasjonen, er også menneskelige påvirkninger et stort OBS-varsel.

– Vi er like bekymra for ytre påvirkninger. En sigarettsneip, bål og grilling, og folk som kaster flasker og glass ut av bilvinduet: Alt kan gjøre store skader, avslutter han.