Fartøyet mangler endelig godkjenning fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB. Arbeidet med å utbedre Randsfjordferga er ferdig, og all dokumentasjon er oversendt DSB.

– Vi venter på endelig godkjenning, men vet dessverre ikke når vi får denne, melder fergeeieren, Oppland fylkeskommune.

Ferga har nå vært ute av drift i over fire uker.