[Nettavisen:] Hvis du googler «håndtørker» er ordet «bakterier» noe av det første som kommer opp, og mange unngår håndtørkere av frykten for bakterier.

En studie fra 2014 undersøkte akkurat dette, og konkluderte med at kraftige lufttørkere fører til 27 ganger større spredning av bakterier i lufta enn tørkepapir.

Overrasket over resultatet

Nå har en universitetsstudent i California, Nichole Ward, utført et eksperiment som går viralt. Mikrobiologiklassen fikk i oppgave å velge seg et sted, holde en petriskål der i tre minutter og observere hva som vokste i petriskålen i løpet av to dager.

Ward valgte å holde petriskålen under en håndtørker, og ble svært overrasket over resultatet. Ingen av klassekameratens petriskål var tom etter to dager, men ingen kom tilbake med resultater i nærheten av Ward.

- Min skål hadde enormt mye mer soppvekst enn de andres. De andre hadde litt her og litt der, mens min skilte seg ut, sier Ward til New York Times.

Ward skal begynne på sykepleiestudiet, men har ingen bakgrunn som forsker eller bakterieekspert. Eksperimentet hennes har likevel fått mye oppmerksomhet, men også mye kritikk. Det er omtalt i en rekke utenlandske aviser, som The Daily MailABC News og New York Times.

- Relativt uinteressant

Trine L'Abée-Lund, forsker og førsteamanuensis ved Veterinærhøyskolen, sier til Nettavisen at resultatet fra Wards eksperiment ikke kan brukes til å trekke konklusjoner fordi det ikke er finnes noe sammenligningsgrunnlag.

BAKTERIEFORSKER: Trine L'Abee-Lund er skeptisk til håndtørkere.NBMU

- For at det skulle vært ordentlig utført måtte man sammenliknet tørking på denne måten med papirtørking eller andre måter å tørke hendene på, og dessuten målt mikroorganismer på hendene og ikke bare i luften, og sett på spredningspotensialet, sier L'Abée-Lund.

Forskeren påpeker at det å påvise mikroorganismer i et miljø i seg selv, er relativt uinteressant da det alltid finnes mikroorganismer i miljøet. I tillegg er det ikke kjent hvorvidt mikroorganismene Ward fant, er patogene (bakterier som vekker sykdom, journ.anm) eller ikke.

- Det interessante er om det er flere mikroorganismer her enn det hadde trengt å være, hva slags mikroorganismer det er (om de er patogene) og om de kan spres lettere ved håndtørkere enn de ellers ville gjort, både til den som tørker hendene, de som står rundt og eventuelt til miljøet.

- Ikke begeistret

L'Abée-Lund sier videre at man på generelt grunnlag vet at varme og fuktighet gir gode miljøer for vekst av bakterier og sopp som er en del av humna flora og som kan være patogene for oss.

- Jeg vil tro at det vil være varmt og noe fuktig rundt håndtørkere. I tillegg vil luftstrømmen bidra til at mikroorganismene kan spres over større avstander. Tørkepapir vil ikke bli utsatt for tilsvarende varme, og der vil mikroorganismer fra hendene være avsatt på papiret og ligge i ro i søppelkassa og ikke ha samme potensialet for spredning, forutsatt at papirdispenseren er utformet slik at man kan ta papiret uten å være borti dispenseren.

- Etter din mening, bør vi droppe håndtørkeren?

- Jeg personlig er ikke begeistret for luft-håndtørkere, avslutter bakterieforskeren.