Hva er Mystic Mountain, og hvem er Vasant Swaha?

Nyhetsmagasinet Innlandet har de siste dagene forsøkt å få svar på disse spørsmålene, og har måttet basere seg på det som står på internett, samt noen artikler i avisa Nordlys og Dagens Næringsliv.

Svarer ikke

Vasant Swaha, som kaller seg en "opplyst mester", svarer ikke på spørsmål utenfra, og daglig leder for Mystic Mountain, Per Rishi Høynes, skal befinne seg i Brasil, på Mystic Beach. Der er muligens også Swaha selv, eller Tor Opheim som han opprinnelig het, og mange av medlemmene.

En e-post til Mystic Mountain er ikke besvart, og heller ikke telefoniske henvendelser til ledelsen.

Etableringen av Mystic Mountain, som holder til på Vassfarfoten Hyttetun, har naturlig nok skapt mye debatt i det lille bygdesamfunnet, der det bor rundt 800 mennesker. Etter at guruen flyttet inn i det nye huset sitt, på en tomt han skal ha fått svært billig av en grunneier, har mellom 35 og 40 mennesker flyttet til Hedalen for å være nær sin åndelige leder. Det har ført til at husprisene har økt kraftig, noe som igjen har skapt vansker for andre som ønsker å flytte til bygda.

Den viktigste grunnen til at debatten har blusset opp med jevne mellomrom, er at mange i bygda kjenner noen som har blitt involvert i stedet, og er skremt over forandringer i atferd og oppførsel.

Dessuten er stedet omgitt av mye mystikk. Innbyggerne synes det er vanskelig å få svar på hva som foregår i lokalene på Vassfarfoten, og undres over hva "kunder og brukere", som Mystic Mountain selv kaller dem, gjør der på kveldstid. Det er meditasjon om kvelden, men hva slags? Blir folk manipulert under hypnose?

Opphetet debatt

På bygdas eget nettsted hedalen.no har Mystic Mountain vært kraftig debattert. På dette nettstedet har representanter prøvd å forklare hva Mystic Mountain er for noe, og her har hedølingene stilt spørsmål ved bedriften. Nettstedet ble til en kanal for frustrerte innbyggere.

Debatten var så opphetet at redaktøren for nettstedet trakk seg i protest våren 2006, etter at Hedalen bygdeutvalg (som eide nettstedet), ba ham fjerne noen av innleggene som kritiserte Mystic Mountain. Nettstedet drives nå av en stiftelse, og redaktøren er tilbake i jobb.

Ordfører i Sør-Aurdal, Knut Torgersen, skrev for ett år siden brev til Mystic Mountain, der det beklages at "beskyldninger er rettet mot Mystic Mountain... ser med glede på tilflyttingen vi har fått til bygda, markedsføring av bygda, liv i hus og alle de positive ringvirkninger vi opplever etter etableringen av Mystic Mountain".

Det store spørsmålet er om Mystic Mountain bare er en bedrift som tilbyr meditasjon og opphold på hytter i fin natur. Eller om det er en sekt som får de som involverer seg til å forandre personlighet, og til å bryte med familie og venner.

En sekt?

Mye tyder på at Mystic Mountain kan betegnes som en ren sekt. Rune Henning Johansen fra organisasjonen Foreningen Redd Individiet – FRI Norge, har jobbet mye med sekter og vet hva de står for.

– Da jeg hørte om Mystic Mountain skjønte jeg raskt at dette er en sekt. Sekter kjennetegnes av at de har en toppleder. Det er penger involvert, hjernevasking, medlemmene bryter ofte med familiene sine og venner, etter å ha vært med på "studier" innad i bevegelsen. Dessuten møtes kritikk ofte med motkritikk.

Det siste har Johansen erfaring med. Han har stilt kritiske spørsmål på hedalen.no, og har fått svar på nettstedet fra representanter.

Nyhetsmagasinet Innlandet reiste til Hedalen, for å prøve å finne ut mer om Mystic Mountain.