Det er rektorene ved de videregående skolene i fylket som nominerer kandidater til den årlige tildelingen av Utdanningsprisen. Prisen tildeles elever og lærere som har markert seg med gode resultater og som gode rollemodeller i skolen. I år ble prisene utdelt i forbindelse med fylkestingets møte denne uka. tillegg ble Voksenopplæringsprisen delt ut, også den med lokal mottaker.

I kategorien for yrkesfaglig studieprogram gikk Utdanningsprisen i år til Anne Synnøve Jacobsen. Hun er TAF-lærling i barne- og ungdomsarbeiderfaget med arbeidssted på Raufoss videregående skole, men for tiden i praksis på Fredheim skole på Gjøvik. Der arbeider hun med elever fra 1–4 klasse.

– Hun avla tverrfaglig eksamen i vår og var den beste kandidaten sensor hadde opplevd i sin tid som sensor på barne- og ungdomsarbeiderfag ... Ei flott jente med sterk integritet, et godt hjerte, genuint flink og stødig, heter det i juryens begrunnelse.

Toppkarakterer

Marte Bjørke Sollien fra Lena-Valle videregående skole, mottok en annen av utdanningsprisene for i år.

Juryen påpeker at Sollien tar fordypning realfaglig med fagene biologi, kjemi og matematikk, og med toppkarakterer i alle tre fagene.

– I alle sine besvarelser og presentasjoner, samme hvilket fag, er hun i en særstilling når det gjelder analyse og refleksjon ... Hun er en elev det står stor respekt av, heter det i begrunnelsen.

Fremmedspråkseksjonen ved Valdres vidaregåande skule fikk Utdanningsprisen for pedagoger. Skolen oppnår eksepsjonelt gode karakterer både i muntlig og skriftlig eksamen, spesielt i franskfaget, og avdelingen får ros for sitt kollektive arbeid for å samarbeide godt på alle måter som gir elevfokusert, relevant og yrkesrettet undervisning. 

Framtidsrettet på Hunton

Voksenopplæringsprisen gikk i år til Hunton Fiber. Gjøvik-bedriften trekkes fram som et godt eksempel på hvordan en bedrift kan arbeide for å møte tider med nye omstillings- og markedskrav. Gjennom den interne «Hunton-skolen» gis opplærings slik at ansatte kan utføre ulike arbeidsoppgaver i produksjonen. Kompetansearbeidet gjelder ikke bare produksjonsarbeidere, men også salg, mellomledere og ledelse. Juryen ser det som klart at formalisering av kompetanse gjennom fagbrev og den bedriftsinterne opplæringen har gitt mange ansatte «en styrking av egen faglige utvikling og et løft i det daglige arbeid».