Hunton planlegger ny fabrikk – vurderer Næroset

Fire Alternativer: Produksjonsdirektør Runar Jakobsen forteller om fire alternativer for Hunton-fabrikk nummer to. Ett av alternativene er å bygge på tomta inne i fabrikken. Foto: Henning Gulbrandsen

Fire Alternativer: Produksjonsdirektør Runar Jakobsen forteller om fire alternativer for Hunton-fabrikk nummer to. Ett av alternativene er å bygge på tomta inne i fabrikken. Foto: Henning Gulbrandsen

Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

Innen 1. mars blir det klart om Hunton Fiber AS bygger fabrikk ved RingAlm Tre i « Lucky Næroset», Gausdal Bruvoll, ved Follum i Hønefoss, eller på egen Hunton-tomt i Gjøvik sentrum.

Produksjonsdirektør Runar Jakobsen i Hunton Fiber AS forteller om de fire alternativene. En mulig etablering i Skjerven skog i Hunndalen er derimot ute av diskusjonen.

Hunton planlegger en fabrikk nummer to for produksjon av trefiberisolasjon. Bygges alt under ett er anslaget på investeringen fra 80 til 100 millioner kroner. Etter en byggetid på opptil to år er det klart for blåseisolasjon og isolasjonsmatter.

De fire aktuelle

Produksjonsdirektør Jakobsen har et halvt år bak seg i Hunton. Han sier alle de fire alternativene har fordeler: Både Gausdal Bruvoll på Segalstad Bru, og RingAlm Tre på Næroset i Ringsaker, produserer flis og leverer til Hunton Fiber AS. Ved å velge en av de to vil transportkostnadene på flis til fabrikk nummer to bli minimale.

Treklyngen på Follum i Hønefoss har sin fordel i omfattende kompetanse i treforedling etter nedleggelsen av papirfabrikken til Norske Skog.

Gjøvik eller Næroset

Runar Jakobsen sier det også fins muligheter på den 45 dekar store fabrikktomta i Gjøvik.

– Utfordringen er at vi allerede har plassmangel slik driften er nå. Men vi ser på mulige løsninger.

Velges egen tomt, vil Hunton kunne trekke veksler på sine egne fagfolk. Nytt lager for trefiberplater i nærheten av fabrikken må også skaffes.

Produksjonsdirektøren favoriserer ingen av de fire. Men han er imponert over opplegget til Ringsaker kommune for å få Hunton til å velge «Lucky Næroset».

En hypermoderne fabrikk får mellom fem og ti ansatte i starten.

Enestående utvikling

Hunton Fiber AS i Gjøvik er inne i en utrolig fin utvikling.

– Vi føler vi er litt «kjerringa mot strømmen» i bransjen. Follum med 500 ansatte gikk tapt for et par år siden. I år er Sødra Cell (Nye Tofte) ute av produksjon. Flisprisene har derfor gått noe ned, til fordel for Hunton. På lang sikt er det derimot ingen fordel for oss, tilføyer Jakobsen.

«Kjerringa mot strømmen» setter rekorder år etter år. I år selger konsernet med 108 ansatte for 325 millioner kroner. Overskuddet før skatt ventes å komme opp i 18 til 20 millioner kroner. Direktøren antyder sterk vekst også i 2014. Ny rekord er ventet, selv om boligmarkedet har flatet ut.

– Det er gjort mye bra i Hunton i de siste fem til ti årene. Å ha langsiktig eierskap bidrar til god stemning i bedriften. Ledelsen har satt 500 millioner kroner som salgsmål i 2016. For å komme dit må vi ha flere produkter å tilby, ut over det vi produserer selv.

Artikkeltags