Tiltalte har bedt om å få møte med to forsvarere fordi hun føler rettssaken som en stor og vanskelig sak. Familien Åsheims bistandsadvokat, Tor Erling Staff, har stilt seg positivt til at tiltalte får to forsvarere, mens påtalemyndigheten ved aktor, politiinspektør Atle Roll-Matthiesen, har uttalt seg imot.

Hadeland og Land tingrett vil ta stilling til om tiltalte får møte med to forsvarere i dag.

Spesiell sak
Hundeeierens forsvarer, advokat John M. Hammervoll, vil ikke gå i detalj om bakgrunnen for ønsket om å få møte med to forsvarere.

- Dette er en uhyre spesiell sak, den første i sitt slag i norsk rett. Vi mener at det vil være et gode for tiltalte å ha to forsvarere. Det kan også være praktisk, ettersom saken varer i to uker, sier Hammervoll.

Hammervoll vil selv være forsvarer, mens advokat Per Flatabø eventuelt vil være bisitter. De to Oslo-advokatene har nylig startet advokatfirma sammen, Flatabø, Hammervoll & Co. Flatabø har lang erfaring som advokat, blant annet i erstatningssaker, og har møterett for Høyesterett.

- Hvis retten ikke tillater to forsvarere, er ikke det noe problem, sier Hammervoll.

Unntak
Det er straffeprosessloven som har bestemmelser om at forsvaret kan utføres av flere. Sorenskriver Gunnar Hanssen ved Hadeland og Land tingrett sier likevel at dette er en unntaksbestemmelse og at det skal en del til for å få to forsvarere.

- Det er sjelden denne bestemmelsen blir brukt, sier sorenskriveren. Han vil imidlertid ikke forskuttere hva retten vil bestemme i dette tilfellet. Orderud-saken er en velkjent sak hvor de tiltalte hadde flere forsvarere.

Flere utsettelser
Rettssaken mot hundeeieren, som ikke har bodd i distriktet etter tragedien 31. januar 2002, ble forsøkt påbegynt på Dokka 6. januar i år. Saken kom imidlertid aldri i gang, fordi tiltalte ikke møtte. På grunn av at det forelå sykmelding utsatte retten hovedforhandlingen i to dager. I mellomtiden ble kvinnen imidlertid innlagt på psykiatrisk sykehus, og retten valgte å utsette saken enda en gang.

Ny dato for hovedforhandlingen ble fastsatt til 11. august.

Etter dette har det imidlertid vært ytterligere utsettelser. Først var det forsvareren som av hensyn til tiltalte ba om at saken ble utsatt én uke, det vil si til 18. august. Så ba aktor om at saken ble utsatt én dag, til tirsdag 19. august. Begge disse utsettelsene har både forsvarer, aktor, bistandsadvokat og retten vært enige om.

Ikke utilregnelig
Da hovedforhandlingen ble utsatt på Dokka i vinter, ba retten om at tiltalte måtte undersøkes for å finne ut om hun var strafferettslig tilregnelig. Det er ingen undersøkelser som viser at hun ikke er dette, etter det Oppland Arbeiderblad kjenner til.

Dommeren ba også om at kvinnen ble tatt under behandling for sine psykiske problemer, slik at hun ville kunne bli bedre og ville kunne møte til hovedforhandling.

På spørsmål om dette er skjedd, svarer hennes forsvarer, John M. Hammervoll, at hun har hatt profesjonell støtte siden i vinter.

Den kvinnelige hundeeieren er tiltalt for brudd på dyrevernloven, viltloven og straffelovens bestemmelser om hundeangrep på person. Dette kan gi bot og inntil ett års fengsel.

Det er avsatt to uker til saken, men med fridag torsdag i den første uka og onsdag i den andre. Dette er ifølge sorenskriver Gunnar Hanssen gjort fordi det er praktisk for alle parter i en sak som går over flere uker. Retten settes, som sist, i selskapslokalene til Café Dokka.