Den 49 år gamle hundeeieren ble i Hadeland og Land tingrett i september i fjor dømt til å betale foreldrene til Johannes Åsheim til sammen 500.000 kroner i erstatning og oppreisning etter at gutten ble bitt i hjel 31. januar 2002. Hundeeieren anket dommen, og saken kommer til behandling i lagmannsretten 21.–23. september. Saken vil gå i Toten tingretts lokaler i Gjøvik.

I straffesaksdelen av saken ble kvinnen dømt til 60 dagers betinget fengsel og 10.000 kroner i bot, i tillegg til at hun for all framtid ble fradømt retten til å ha hunder. Kvinnen anket også denne delen av dommen, men anken ble avvist av såvel lagmannsrett som Høyesterett.

– Straffesakens utfall viser at det foreligger uaktsomhet fra kvinnens side, men spørsmålet er hvilke erstatningsrettslige følger det skal få, om noen, sier prosessfullmektig for den saksøkte hundeeieren, advokat Per Flatabø.

– For meg er det et sentralt spørsmål hvilke forutsetninger hundeeieren med sitt reduserte evnenivå hadde til å forstå at en slik tragisk hendelse kunne skje. Jeg spør meg også hvorfor ingen grep inn og fikk stanset hundeholdet, sier han.

Saksøkeren, foreldrene til den drepte Johannes Åsheim, vil møte i lagmannsretten med høyesterettsadvokat Tor Erling Staff som prosessfullmektig. Han vil mene at tingrettens dom i erstatningssaken skal opprettholdes.

Fra advokat Flatabøs side vil det bli ført ti vitner ved behandlingen i lagmannsretten, mens advokat Staff vil føre seks–sju vitner.