Gå til sidens hovedinnhold

Hundesaken avvist av Høyesterett

Artikkelen er over 17 år gammel

DOKKA: Høyesteretts kjæremålsutvalg har forkastet kjæremålet fra den 49 år gamle hundeeieren som ble dømt i hundesaken fra Vest-Torpa.

Kvinnen påkjærte Eidsivating lagmannsretts beslutning om å nekte kvinnens anke fremmet for lagmannsretten. Et enstemmig kjæremålsutvalg finner at anførslene i kjæremålet ikke kan føre fram.

Dermed er straffesakdelen av dommen i Hadeland og Land tingrett fra september i år rettskraftig. Kvinnen ble dømt til 60 dagers betinget fengsel, 10.000 kroner i bot og ble for all framtid fradømt retten til å ha hunder.

Den delen av dommen som gjaldt erstatningssøksmålet fra familien til sju år gamle Johannes Åsheim, som ble bitt i hjel av kvinnens hunder, ble også anket. Den kan ikke nektes fremmet og vil derfor komme til behandling i lagmannsretten. Hundeeieren ble dømt til å betale foreldrene til Johannes Åsheim til sammen 500.000 kroner i erstatning og oppreisning.