Høyre-nei til Datalagringsdirektivet

NESTLEDER: Politisk nestleder i Oppland Høyre, Rune Meier.

NESTLEDER: Politisk nestleder i Oppland Høyre, Rune Meier. Foto:

Av
Artikkelen er over 9 år gammel

Oppland Høyres fylkesstyre vedtok i helga å si nei til Datalagringsdirektivet.

DEL

Det opplyser partiet i en pressemelding, der fylkesstyret i Oppland Høyre skriver videre:

«Høyres program slår tydelig fast at ved behov for nye etterforskningsmetoder må personvernhensynet veie tungt. Videre er det programfestet at Høyre stiller seg kritisk til innføringen av nye lover som øker adgangen til, eller omfanget av, overvåkning i samfunnet. EUs Datalagringsdirektiv pålegger tele- og nettselskap å lagre trafikkdata om borgernes elektroniske kommunikasjon i inntil to år. Norge vil i løpet av de nærmeste månedene måtte avgjøre om vi skal implementere direktivet som da vil bli en del av norsk lovverk eller om vi skal benytte oss av vår reservasjonsrett etter EØS-avtalen.

EUs eget datatilsyn kaller dette «et dramatisk inngrep i personvernet og kommunikasjonsfriheten» der det legges opp til den hittil mest omfattende, kontinuerlige overvåking og lagring av alle typer kommunikasjon og bevegelser landets borgere til enhver tid foretar seg uten at det foreligger mistanke om kriminelle forhold. Personvernkommisjonen, som er det eneste offentlige utvalget som har utredet dette i Norge, konkluderte med at det ikke er dokumentert at masselagringen av teletrafikkdata som direktivet krever, vil ha nevneverdig effekt på kriminalitetsbekjempelse.

Våre to fremste jurister på Europarett, Finn Arnesen og Fredrik Sejersted, ved Universitetet i Oslo skriver i en betenkning at å bruke reservasjonsretten i EØS-avtalen mot innføringen av direktivet verken vil svekke avtalen eller vårt forhold til EU.

I disse dager er det 20 år siden Berlinmuren falt. Skammens mur var selve symbolet på kommunistenes undertrykkelse, men den systematiske overvåkningen av innbyggerne var et minst like grovt overgrep mot borgernes rettigheter som murens fysiske effekt. Implementering av Datalagringsdirektivet vil muliggjøre grove krenkelser av nordmenns personvern som har ubehagelige likheter med det samfunnet som forsvant for 20 år siden med murens fall».

Oppland Høyre mener i tillegg at Høyre må ta i bruk reservasjonsretten i EØS-avtalen, følge det landsmøtevedtatte programmet og si nei til innføringen av direktivet.

Samtidig mener de at det bør reises en bredere debatt om personvernmessige problemstillinger.

Oppland Høyre mener også at avgiftsøkningen på biodiesel må stoppes.

«Vi ser med gru at SP og SV i regjering lar seg kjøpe for 40 millioner og nå går inn for den foreslåtte avgiftsøkningen på biodiesel.

Oppland Høyre har i flere år jobbet aktivt for å inkludere bruk av skog og bioenergi i CO2-regnskapet og gi skogbruksnæringen incitamenter for økt skogplanting og utvikling av biologisk baserte energikilder.

Oppland Høyre ønsker velkommen regjeringens økte støtte til utvikling av andregenerasjons biodrivstoff basert på skogsvirke. Allikevel vil ikke dette bli annet enn avlat, all den tid vi frykter at regjeringen tar bort grunnlaget for de samme industri- og forskningsmiljøene som må til for å oppnå regjeringens mål.

Oppland Høyre frykter at regjeringen med sin politikk skaper usikkerhet rundt rammebetingelsen for bio- og alternativ energi generelt. Avgiften vil redusere mulighetene for opparbeide et marked for biodiesel og på den måten motvirke den foreslåtte støtten til andregenerasjons anlegg», heter det i uttalelsen Oppland Høyre vedtok på helgas fylkesstyremøte.

Artikkeltags