OA skrev tidligere i uken om reaksjoner på containerberget utenfor Skeidars sentrallager i Hov, hvor det som følge av en travel sommersesong har står tett med containere slik at man har nok plass. Å bruke containere for å kunne ta inn mer møbler gir god lønnsomhet for bedriften, men ikke spesielt vakker utsikt for naboene. «Er Hjortneskaia flyttet til Hov», ble det spurt i lokale Facebook-forum.

 

I den offentlige Facebook-gruppen «Søndre Lands engasjerte innbyggere» er det imidlertid få som deler dette synet. Flertallet av dem som kommenterer, stiller seg her på Skeidar og rådmannens side.

«Er det virkelig noen som klager på dette? Stiller meg meget undrende til det i så fall,» skriver en.

«Noen må jo klage uansett; klager på lite arbeidsplasser og klager på at man får arbeidsplasser.»

«Tydeligvis ikke bra at noe skjer i Hov.»

Fra møbelfabrikk til sentrallager

Skeidar Living Group har investert millioner på å oppgradere den tidligere møbelfabrikken i Hov til et landsdekkende sentrallager på 17.000 kvadratmeter. Eier og administrerende direktør i Skeidar-konsernet Martin Andresen sa til OA i fjor at selskapet brukte god tid på avgjørelsen, hvor både han og styrelederen var sterkt involvert i prosessen gjennom vurdering av lokalene i Hov og dialog med Søndre Land kommune.

– Vi valgte Hov fordi vi totalt sett mente dette var en riktig avgjørelse med utgangspunkt i vår infrastruktur og vårt behov for en best mulig logistikk. Vi har bare så vidt kommet i gang, men så langt ser dette ut til å ha vært et godt valg for oss, sa Andresen.

– Om Skeidar blir i Hov på lang sikt, avhenger av om vi får mulighet til å ekspandere.