Eier Odd Martinsen venter på flommen etter at den historiske mjøsbåten M/S Sævat gikk på grunn på en sandbanke i Vorma i fjor høst.

– Det begynte å bli mørkt og vi var uoppmerksomme et øyeblikk. Vi kom på feil side av en stake og ble stående fast på en sandbanke utenom skipsleia, forteller Sævats eier, Odd Martinsen fra Kapp, om den uheldige grunnstøtingen i Mjøsas utløpselv på senhøsten i fjor.

Sævat er en velholdt slepebåt fra 1920, og er Mjøsas nest største kjendis etter Skibladner. Båten gjør fortsatt tjeneste med ulike arbeidsoppdrag på Mjøsa.

Kastet lasten over bord

Eier og skipper Odd Martinsen fra Kapp og hans mannskap var på transportoppdrag da den 50 tonn tunge båten ble stående fast. Lastet med jernbaneskinner og betongsviller til et bryggebygg var den på motstrøms tur fra Eidsvoll stasjon til Fremmingøya nedenfor Minnesund da det gikk galt.

– Jeg har kjørt Vorma mange ganger og er godt kjent med djupfåra der skipsleia går. Vi manøvrerte etter de samme stakene som Skibladner, men var uoppmerksomme nok til å styre på feil side av en av dem, forteller Martinsen.

Han og mannskapet prøvde å få Sævat av grunn ved å kaste lasten over bord. Også redningsskøyta forsøkte å assistere.

– Det var ikke mye vann bak oss, så redningsskøyta forsøkte å trekke oss framover. Det gjorde bare vondt verre. Sævat ble stående bom fast på det høyeste punktet på sandbanken. Sævat begynte å ta inn sand med kjølevannet, så vi hadde ikke annet valg enn å la båten stå, forteller Martinsen.

Venter på flom

Sævat står fortsatt der den ble forlatt i fjor høst. Mjøssamlingene på Minne har registrert hendelsen 3. november. Odd Martinsen selv mener grunnstøtingen skjedde 27. oktober.

Vannstanden i Mjøsa var 5,20 meter den dagen. Nå er den nesten tre meter lavere. Det må til en god Otta-flom før vannstanden blir høy nok til at Sævat igjen får vann under kjølen.

– Glommens og Lågens Brukseierforening forventer ingen storflom i år. De har forespeilet meg at det kan bli juli før vannstanden er høy nok, om den i det hele tatt blir høy nok i år. Derfor reiste jeg ned med gravemaskin nylig og fikk senket båten en halvmeter. I tillegg grov jeg ei renne bort til djupfåra. På denne måten håper jeg vi skal få løs Sævat når vannstanden når 4,70 meter, sier Martinsen.

Ingen skader

Det er bare sand og grus der Sævat står på grunn. Eieren sier den «står godt» uten å ha tatt skade. Nå skal han benytte anledningen til å male skroget.

– Jeg har jo hatt litt dårlig samvittighet for å ha forlatt Sævat i Vorma, men den har stått bedre der enn den ville gjort i hjemmehavna på Kapp gjennom vinteren, sier Odd Martinsen.

Ønsker ny havn

Odd Martinsen har søkt på nytt om å få etablere et midlertidig bryggeanlegg for Sævat på eiendommen sin i Smørvika på Kapp.

Martinsen har gått en runde med myndighetene før. Av Østre Toten kommune fikk han tillatelse til å sette opp brygge og pakkhus, men Fylkesmannen grep inn og sa nei. Saken gikk et par runder mellom lokale og regionale myndigheter før den endelige avgjørelsen ble tatt av Fylkesmannen i Hedmark som settefylkesmann.

Martinsen hadde i mellomtiden satt opp bryggestolper i strandsonen, lagt til ei flytebrygge, eller betonglekter, og satt opp ei arbeidsbrakke på hjul som en midlertidig løsning. Dette ble han i fjor høst pålagt av Østre Toten kommune å fjerne som følge av settefylkesmannens vedtak. Flytebrygga, eller betonglekteren, ble da slept til Sævats faste plass ved melkefabrikkbrygga på Kapp, mens brakka ble trillet vekk. Stolpene står fortsatt.

Det er lov å sette opp midlertidige bygginstallasjoner, men det betinger at en søker om tillatelse, og får det, innen to måneder.

Ny søknad

Nå har Martinsen fremmet søknad på ny. Denne gang om midlertidig plassering av flytebrygge og mulighet til å plassere en «mobil arbeidsbrakke på hjul».