Statsminister Jens Stoltenberg var begeistret etter å ha besøkt Vitensenteret Innlandet i Gjøvik onsdag.

– Dette er et fantastisk sted for barn og unge. Her lærer de matematikk og andre realfag, og bygger opp under Gjøvik som en kunnskapsby, sa han til Oppland Arbeiderblad etter den timelange visitten.

Han lovet dessuten fortsatt satsing på vitensentrene rundt om i landet, et klart signal daglig leder Petra Skoglund tok imot med glede.

Møtte matten

Stoltenberg hadde følge av blant andre statsråd Rigmor Aasrud, stortingsrepresentant Tore Hagebakken og Gjøvik-ordfører Bjørn Iddberg. I tillegg var politisk rådgiver Tonje Brenna med på turen fra budsjettkonferansen i Jevnaker og til Gjøvik.

På Vitensenteret møtte Jens Stoltenberg både barn fra Kvartsvegen barnehage, ungdomsskoleelever fra Bjørnsveen og dramaelever fra Gjøvik videregående skole som skulle tilegne seg en smule matematiske hemmeligheter under ledelse av pedagogene Hanne Marken Dalby og Gry Anita Lunde.

Var dårlig i matte

Stoltenberg fortalte elevene at han selv var veldig dårlig i matte på skolen, men at han ble interessert i faget da han begynte på universitetet.

– Jeg var god på stokastisk optimering, fortalte han.

- Det er et begrep innen statistikken. Vi trenger matematikk på veldig mange områder, også i hverdagslivet, tilføyde han.