Det var de ansatte på Servicetorget som oppdaget et innrisset hakekors på vinduet rett bak torgets resepsjon. Tone Bekeng, leder for Servicetorget, sier at ruta må skiftes og at kostnaden vil komme på om lag 25.000 kroner.

Siv Opsahl, operasjonsleder ved Vestoppland politidistrikt, sier saken vil bli etterforsket på vanlig måte.

– Men vi har ingen mistenkte, og har derfor ingenting å gå ut i fra, sier hun. Opsahl er ikke kjent med at det finnes noe etablert nynazistmiljø på Gjøvik. Hun kjenner heller ikke til signaturen som har blitt tagget på veggen overfor. Hun sier politiet er godt kjent med skadeverk på kommunens eiendommer.

– Spesielt er dette tydelig sommerstid. For eksempel opplever vi stadig vandalisering av parkanlegg.