Gransker sykehus for juks

Stanset refusjoner: Sykehusdirektør Morten Lang-Ree har stanset refusjoner av traumepasienter ved Lillehammer sykehus (bildet) og bedt om full granskning av de to siste års refusjoner.Foto: Henning Gulbrandsen

Stanset refusjoner: Sykehusdirektør Morten Lang-Ree har stanset refusjoner av traumepasienter ved Lillehammer sykehus (bildet) og bedt om full granskning av de to siste års refusjoner.Foto: Henning Gulbrandsen

Artikkelen er over 10 år gammel

Lillehammer sykehus har fått betalt for behandling av et mye større antall traumer enn det som er naturlig ut fra sykehusets størrelse.

DEL

Flere kilder OA har snakket med, hevder at sykehuset bevisst har feilkodet skader for å få mer penger enn det har krav på. Det kan dreie seg om millionbeløp.

Toppledelsen i Sykehuset Innlandet har nå stoppet utbetalingene for denne type skader, og har engasjert Analysesenteret i Oslo for å granske den praksis sykehuset på Lillehammer fulgt.

Ved komplekse skader koder sykehus dette som multiskader. Det utløser flere titusen kroner i refusjoner gjennom innsatsstyrt finansiering. Nå granskes Lillehammer sykehus for omfattende feilkoding, som kan ligge i millionklassen.

På styremøtet 30. august skrøt divisjonsdirektør på Lillehammer, Randi Mølmen, uhemmet av Lillehammer sykehus for utstrakt «traumebehandling». Over to sider i avisa GD fikk hun boltre seg. Nyvalgt styreleder i Sykehuset Innlandet, Bente Mejdell, ble imponert og utbrøt «Look to Lillehammer».

Mølmen hevdet de hadde 120 slike komplekse skadesituasjoner årlig. Det utgjør 70 prosent av totaltallet i hele Innlandet.

Beklaget

24. september beklaget divisjonsdirektør Mølmen at hun hadde feilorientert styret. Nå hevder imidlertid røster i sykehusmiljøer at Lillehammer bevisst har feilkodet skader for å få utløst mer penger enn de rettmessig har krav på gjennom systemet.

Noen kilder Oppland Arbeiderblad har snakket med mener det har foregått over flere år, og at det er bevisst juks. Andre mener de også kan ha «skrytt» på seg antallet kompliserte saker, i kampen for å beholde kirurgisk akuttberedskap.

OA har i denne saken hatt samtaler med et titall personer som alle har ledende stillinger innen sykehussektoren i Helse Sør-Øst.

Full gjennomgang

OAhar fått en omfattende redegjørelse fra adm.dir. i Sykehuset Innlandet, Morten Lang-Ree. Han sier at saken er gitt høy prioritet.

Lillehammer sykehus må nå gjennomgå alle traumekoder for 2. tertial i år på nytt og foreta en restriktiv re-koding. Sykehusdirektør Lang-Ree har inntil videre stanset utbetalingen for denne type skader til sykehuset. Dernest har han engasjert Analysesenteret AS i Oslo til å gjennomgå all koding ved Lillehammer sykehus knyttet til traumer for 2009 og 2010.

- Hvorfor kun to år tilbake, feilkoding kan jo ha foregått over flere år?

- Det dreier seg om kapasitet. Det vil ta mer tid jo lenger bak i tid man går. Vi ønsker å gjennomgå dette så raskt som mulig. Dersom det ved denne gjennomgangen skulle bli avdekket åpenbar feilkoding, vil vi også gå lenger bak i tid.

Lang-Ree erkjenner at Lillehammer har benyttet traumekoding i større grad enn andre divisjoner/sykehus. Hvorvidt det ligger innenfor akseptabelt skjønn, vil bli avklart gjennom den interne revisjonen som nå er initiert.

- Dersom det har forekommet åpenbar feilkoding, vil vi beregne feil inntekter og tilbakebetale inntektene, forklarer Lang-Ree.

Artikkeltags