Tonje Sagstuen Andersen" /> Tonje Sagstuen Andersen" /> Gå til sidens hovedinnhold

God behandling viktigst

Artikkelen er over 13 år gammel

Innbyggerne i Innlandet mener god behandling er viktigere framfor kort vei til sykehuset.

83 prosent av innbyggerne i Hedmark og Oppland mener det viktigste er å få den best mulige behandlingen framfor å ha kort vei til sykehuset, viser en undersøkelse Synnovate har gjennomført for Helse Sør-Øst blant befolkningen i helseregionen.

Kvalitet viktigst

Samlet for regionen mener 85 prosent av innbyggerne at å få best mulig behandling er det viktigste når de må på sykehus. Ifølge Synnovate er dette tallet oppsiktsvekkende høyt i opinionsundersøkelser. Bare drøyt 1 av 10 mener at nærhet til sykehuset er viktigst.

Annerledes organisering

Dette viser en sterk tilslutning fra innbyggerne i regionen til at vi må organisere oss annerledes for å sikre gode og likeverdige sykehustjenester, sier Mari Trommald, viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst.

Framtidas organisering av sykehus må ivareta både høy kvalitet i behandlingen og behovet for nærhet til behandlingstilbud. Vi må rendyrke breddekompetansen i lokalsykehusene og samle spesialiserte funksjoner i større grad enn i dag, sier Trommald.