Gå til sidens hovedinnhold

NTNU og industrien ber politikerne ikke godta forslaget om organisering av det nye fylket

Artikkelen er over 3 år gammel

I et utspill i dag går industrien, NCE Raufoss og NTNU Gjøvik kraftig ut mot forslaget til organisering av det nye storfylket av Oppland og Hedmark.

– Utvikling av næringsliv, kompetanse og region går hånd i hånd og er avhengige av hverandre. I denne sammenhengen har Fylkeskommunen en sentral rolle og vi er således opptatt av dette.

Vi stiller oss svært undrende til forhandlingsresultatet slik det nå framstår. Det har spesifikt kommet et forslag fra Gjøvikregionen om lokalisering av kreftene som skal arbeide med regional utvikling og næringsutvikling til industri- og kompetanseklyngen i Gjøvik/Raufoss. Såvidt vi kan registrere har dette ikke blitt tillagt vekt og er ikke synlig i det nye forslaget. Vi mener dette er et meget fornuftig og logisk forslag, både for praktisk samarbeid og for å synliggjøre en ambisjon om nært samarbeid med den mest eksportrettede regionen i fylket, skriver de i en uttalelse som er signert NTNU Gjøviks viserektor Jørn Wroldsen og leder Svein Terje Strandlie i industriklyngen NCE Raufoss.

I et pågående felles fylkestingsmøte mellom Oppland og Hedmark i dag inviteres politikerne til å vedta utkastet som fordeler oppgavene mellom Hamar og LIllehammer.

Her kan du følge debatten direkte - ekstern lenke

Les også

Det nye Innlandet: Gjøvik led knepent Ap-nederlag – gir ikke opp

Universitetet og industrien har også «vanskelig for å forstå hva som menes med å trekke Fagskolen Innlandets beliggenhet i Gjøvik inn i diskusjonen».

– Vi kan heller ikke se at forslaget inneholder noe som gir grunn til å godta det for Oppland sin del. En så tydelig plassering av organisasjon til Hamar vil falle uheldig ut, både fordi makten og aktiviteten sentreres der og fordi det er viktig for alle regioner å ha et variert tilbud av arbeidsplasser.

Les også

Gjøvik får beholde fagskolen. Det mener ordføreren i Østre Toten er et altfor dårlig resultat

– Lederen i GD 12.januar oppsummerer dette godt. Med basis i det gode og avgjørende samarbeidet vi har hatt med Fylkeskommunen i mange år stiller vi oss svært skeptisk til det forhandlingsresultatet som nå foreligger. Økt verdiskapning og eksportrettet næringsliv er det eneste som på sikt kan gi bærekraftig velferd i regionen. Industri- og kompetansemiljøene i Gjøvikregionen, godt forankret i hele Innlandet, har den senere tid oppnådd flere nasjonale roller av stor betydning. Samlokalisering med de regionale utviklingsmiljøer vil ha stor betydning.

– Vi ber med dette politikerne om å kreve mer ut av organiseringen og utformingen av det nye fylket og ikke godta det foreliggende forslaget, skriver den sterke sammenslutningen.

Kommentarer til denne saken