Metallco Oppland satser miljøvennlig – mottar drøyt 400.000 kroner for stålprosjekt

Metallco Oppland mottar 410.000 kroner i støtte av Designdrevet Innovasjonsprogram (DIP) for å få byggebransjen til å velge ombrukt stål.

DEL

DIP-programmet finansieres av Nærings- og fiskeridepartementet og ledes av DOGA (Design og Arkitektur Norge), i samarbeid med Norges forskningsråd og Innovasjon Norge.

Siden 2009 er det blitt delt ut om lag 70 millioner kroner til 147 prosjekter. Midlene skal sikre at prosjektene tuftes på designmetodikk og systematisk brukermedvirkning.

– Å vektlegge brukernes behov for å fremme innovasjon er viktig for omstillingen av norsk næringsliv. Det er en rekke spennende prosjekter som nå får støtte til å bruke design i innovasjonsprosessen, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

En markedsdriver

Administrerende direktør i DOGA, Tor Inge Hjemdal, kaller DIP ett av de viktigste innovasjonsprogrammene i regjeringens virkemiddelapparat. I år deles det ut 8,5 millioner kroner til 17 norske innovasjonsprosjekter.

– Helt fra starten for snart ti år siden har Designdrevet innovasjonsprogram vært en markedsdriver for utvikling av pilotprosjekter i en lang rekke bransjer. Ved å bruke designmetodikk og tid i idé- og konseptfasen, øker bedriftene treffsikkerheten sin, samtidig som de minimerer risiko ved innovasjon, forteller Hjemdal.

Miljøvennlig stålombruk

Metallco Oppland er av årets 17 norske prosjekter som har mottatt støtte. Selskapet er bevilget 410.000 kroner for å skape en ny verdikjede for ombrukt stål i byggebransjen.

– Det sendes mye bra jern, særlig bjelker, til omsmelting. Vi vet at ombruk av stål gir en betydelig miljøgevinst i form av mindre CO2-utslipp. Nå ønsker vi å finne ut hva som skal til for å realisere det store potensialet som ligger i ombruk, sier Tom Erland Schjørlien, markedssjef i Metallco Oppland.

Prosjektet skal bygge på funn fra et lignende prosjekt som Norsk Stålforbund fullførte tidligere i år. Her kom det fram at ombruk av stål kan gi lokale arbeidsplasser, spare miljøet og dessuten halvere materialkostnadene.

Prosjektet identifiserte 4-5 millioner bygninger i Norge som et potensielt ressurslager for fremtidige byggeprosjekter.

Artikkeltags