Selskapet PM International gikk til sak mot TV 2 etter at TV 2 skrev en kritisk nettsak om selskapets produkt, vitaminpulveret Fitline.

PM International krevde en midlertidig forføyning mot TV 2, og at artiklene om PM International ble fjernet og slettet fra TV2.no.

Dette nektet TV 2 å etterfølge, og TV 2 har nå fått retten med seg. Begjæringen om midlertidig forføyning mot TV 2 blir ikke tatt til følge av Oslo byfogdembete, skriver Dagens Næringsliv på nett.

Må punge ut

PM International og det norske aksjeselskapet Professional Marketing International må betale saksomkostninger på rundt 368.000 kroner til TV 2. Kjennelsen er ikke rettskraftig.

– Vi er ikke noe overrasket over resultatet. Det er ikke noe rettsstridig innhold i artiklene, det er kritisk journalistikk. Dette er ikke en sak som burde avgjøres gjennom en midlertidig forføyning. Hvis PM International mener at TV 2 har gjort noe gærent, får man gå til et alminnelig søksmål. Ut ifra hvordan retten har vurdert saken, regner jeg med at de tenker seg om før de gjør det, sier TV 2s advokat, Jon Wessel-Aas i Bing Hodneland til DN.

– Tap for journalistikken

– Rettens beslutning om å avslå begjæringen om midlertidig forføyning er et tap for journalistikkens kjerneverdier og svekker kampen mot udokumenterte påstander, sier presseansvarlig ved PM International Alexander Plath i en pressemelding.

– Når vår åpenhet og vilje til å dele fakta og svare på spørsmål blir grovt misbrukt, slik det ble i denne saken, hadde vi ikke noe annet valg enn å gå til retten. Et av vårt demokratis største trusler er såkalte «falske nyheter». Vi er derfor svært skuffet over at Oslo byfogdembete gjennom sin dom har valgt å ikke vektlegge samfunnets behov for å bli beskyttet mot udokumenterte påstander, sier Plath.

Selger kosttilskudd for 96 millioner fra Mustad – kaller TV2-kritikk «usaklig»


Gigantisk søksmål

Etter kjennelsen i Oslo byfogdembete har PM International tirsdag gått ut med et gigantsøksmål av TV 2 på 50 millioner kroner.

– Det vil bli søkt erstatning på grunn av måten TV 2 har framstilt produktene og virksomheten uriktig på, og det dokumenterbare tapet selskapet har lidd av omtalen. Dette estimeres ut 2018 til å være et nettotap på 50 millioner kroner, sier PM Internationals advokat Per Danielsen til Kampanje.