Husdoktor: Norsk Energis folk i Gjøvik kaller seg Huntons husdoktor siden de har vært så tett på bedriften i alle år. Her er de ved bedriftens fyrkjele. Fra venstre Jan Erik Stensby, Knut Sandvold og Oddbjørn Ulland. Hans Magnus Myklestad var ikke tilstede når bildet ble tatt.
Aasbjørn Risbakken

Disse karene utgjør en av Gjøviks best bevarte hemmeligheter

I Strandgata 13 sitter fire karer med unik kompetanse på varmt vann og damp. Selve nestoren på kontoret, Knut Sandvold (69), har hjulpet industrien med energispørsmål i snart 50 år
Publisert