Gjøvik har landets høyeste prisvekst de siste fire åra

Salgsleder Camilla Hveem hos Eiendomsmegler 1 i Gjøvik ser at boligprisene i Gjøvik har vokst mest i hele Norge om en ser samlet på utviklingen de fire siste åra.

Salgsleder Camilla Hveem hos Eiendomsmegler 1 i Gjøvik ser at boligprisene i Gjøvik har vokst mest i hele Norge om en ser samlet på utviklingen de fire siste åra. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

De fire siste åra sett under ett har Gjøvik hatt landets høyeste boligprisvekst, på til sammen 46 prosent.

DEL

Dette melder Eiendomsmegler 1, som har sett på prosentvis prisvekst fra fjerde kvartal 2013 til fjerde kvartal 2017 i Eiendom Norges fylkesboligprisstatistikk.

Veksten her er for Gjøvik på 46,6 prosent. Det vil si at en bolig som kostet to millioner for fire år siden, normalt skal koste nærmere tre millioner i dag. Som OA skrev i fjor sommer, har prisveksten på et gjennomsnittlig rekkehus vært på nærmere 75 prosent om en ser på den siste 10-årsperioden. I 2007 lå et hus helt i øvre prisklasse om det hadde en prisantydning på 1,5 – 2 millioner kroner.

Per dags dato er det 19 brukte eneboliger til salgs i Gjøvik kommune. Den rimeligste av dem som har adresse Gjøvik, har en prisantydning på 3,45 millioner kroner.  

– Snittprisen på boligene vil nok fortsette å øke. I dag er det større krav til størrelse og standard på boligen, det er få tomter til salgs og færre har mulighet til å bygge selv, og da vil brukte eneboliger øke i pris. Det er flere som har muligheter til å kjøpe/bygge til 6–7 millioner kroner, noe som også er med på å øke prisnivået, sa salgsleder Runi Bjerke hos Gjestvang & Partners i sommer.

Rekordåret 2016

2016 var et helt spesielt år i boligmarkedet i Gjøvik, da stor etterspørsel og lite tilbud bidro til en prisvekst på 18,2 prosent. Gjøvik endte ifølge Eiendomsmegler 1 med en prisvekst på 6 prosent i 2017, da flere store boligmarkeder tvert imot så en nedgang i prisene. Også Kongsvinger har hatt noen gode år for selgere, og har landets høyeste vekst om man ser de siste fem år under ett.

Salgsleder Camilla Hveem i Eiendomsmegler 1 Gjøvik konstaterer at boligprisene i Gjøvik og Innlandet har hengt etter større markeder lenge, og synes det er bra at man kniper litt inn på differansen. 

– Kanskje ser også flere yngre at det lønner seg å gå inn i markedet og dra med seg kapital som de kan legge inn i en større bolig etter hvert, sier Hveem.

FÆRRE TIL SALGS: Salgsleder Camilla Hveem i Eiendomsmegler 1 ser at det er vesentlig færre brukte boliger til salgs i Gjøvik i dag enn for noen måneder siden.

FÆRRE TIL SALGS: Salgsleder Camilla Hveem i Eiendomsmegler 1 ser at det er vesentlig færre brukte boliger til salgs i Gjøvik i dag enn for noen måneder siden. Foto:

Annerledeslandet Innlandet

Salgssjef Fredrick Hyggen Frilseth i Eiendomsmegler 1 Hedmark Eiendom AS, mener det som er tett på en nasjonal nedgang i prisvekst, virker annerledes på Innlandet. 

– Både under finanskrisen og under den korte nedturen i 2013 var utslagene ganske like i Innlandet og i resten av landet. Denne gangen er det spesielt Oslo-regionen og flere av de største byområdene som opplever et større prisfall. Hedmark og Oppland har gått fra en unormalt høy tosifret årsvekst til en normalisering på rundt fem prosent, sier Frilseth.

Han tenker også at de nye reglene om at samlet gjeld normalt ikke kan overstige fem ganger samlet brutto årsinntekt, har hatt størst effekt i de større byområdene hvor boligprisene er høyest.

– Med Hedmark og Opplands mer moderate boligpriser stanger man sjeldnere i finansieringstaket. Riktignok er det høyere lønninger i storbyene, men forskjellene i lønninger er langt mindre enn for boligpriser, sier Frilseth i en nyhetsmelding.

Ligger lenger før salg

Da det kokte på Gjøvik-markedet i 2016, ble 70 prosent av boligene kjøpt innen én dag etter første visning. Eiendomsmegler 1 Gjøviks hurtigsalgsindikator viser at boligkjøpere nå har mulighet til å ta seg litt bedre tid før de kjøper. Fjerde kvartal i fjor kjøpte 37 prosent dagen etter de hadde vært på visning.

Midt i januar er det imidlertid færre boliger til salgs i Gjøvik enn det var i størsteparten av fjoråret. I skrivende stund er det 48 boliger på bruktmarkedet i kommunen.

– Vi fører statistikk for siste dag hver måned, og tallet er det laveste siden utgangen av mai i fjor, sier Camilla Hveem.

Høy skatteinngang

Hveem ser positive tegn i Gjøviks utvikling, som hun tror vil føre til fortsatt høy etterspørsel og prisvekst.

– Det er meldt om en spesielt høy skatteinngang i Gjøvik i fjor, som tyder på god aktivitet i næringslivet. De foreløpige tallene for befolkningsutvikling i fjor viser en befolkningsvekst på 1,28 prosent, etter to svake år. 1,28 prosent er høyere enn Hamar, og det er på nivå med 2007 og 2014, som var de hittil beste årene for befolkningsutvikling i Gjøvik på 2000-tallet, sier salgslederen.

Fredrick Hyggen Frilseth tror imidlertid ikke at prisvekst utenfor byene gir grunnlag for noen større optimisme på distriktenes vegne.
– Dessverre opplever vi at store deler av distriktene i Hedmark og Oppland opplever stor grad av fraflytting, og det bekreftes også av de foreløpige befolkningstallene for 2017. Forklaringen på prisvekst er nok i hovedsak at boligprisene allerede er lave, og kanskje til og med lavere enn teknisk verdi, sier Frilseth.

Artikkeltags