Gjøvik på 10. plass av 14 kommuner:– Testen er nedslående

Torvild Sveen (SP) stilte spørsmål til kommunestyret om Gjøvik sine resultater i Forbrukerrådet sin kommunetest.