Ber folk følge omveiene for sin egen sikkerhet

Artikkelen er over 1 år gammel

Snart starter entreprenøren det utfordrende arbeidet med støttemuren fra Hans Mustads gate ned til Fjellhallen. – Da blir det enda viktigere at folk følger alternative ruter, for sin egen sikkerhet.

DEL

Det sier prosjektleder Jan Olav Grønvold for Eidsiva Nett, Gjøvik kommune og Statens vegvesens omfattende felles graveprosjektet som siden i fjor høst har pågått i Hans Mustads gate.

Trafikken for både kjøretøyer og gående har i måneder vært henvist til alternative ruter enn den normalt travle tilførselsstrekningen mellom sentrum og Raufossvegen.

– Noen vil ikke gå rundt

– Det har nok vært noen som ikke har hatt lyst til å gå rundt anleggsområdet, konstaterer Grønvold, som henstiller om at gående bruker de skiltede omvegene.

– Dette blir spesielt viktig når arbeidet med støttemuren i Røverdalen starter opp, siden det blir trangt med store tunge biler og gravemaskiner. Vi ønsker ikke at noen utsetter seg selv for fare ved å ignorere skiltingen og ta seg inn i anleggsområdet, sier Grønvold.

Bygger mur ovenfra og ned

Det viste seg tidligere i prosessen at det eksisterende støttemuren og autovernet ned den bratte skråningen til Fjellhallen, ikke vil være helt til å stole på etter det omfattende gravearbeidet. En ny støttemur må derfor bygges utenpå den eksisterende, som for lengst har fått sikkerhetsnett for å hindre eventuelle sprang ned på parkeringsplassen ved Fjellhallen. 

– Muren er så høy at vi ikke kan bygge nedenfra og opp. Vi må senke oss ned fra veien og sprøyte betong, opplyser Grønvold. Dette arbeidet ventes å starte over påske.

– Stor tålmodighet og forståelse

De fleste fastboende har adgang til eiendommene sine i Hans Mustads gate. Likevel er det noen som må parkere et stykke unna på midlertidige parkeringsplasser og gå til hjemmene sine. 
– Beboerne i Hans Mustads gate og området her utviser stor tålmodighet og forståelse for arbeidet som utføres. Det setter vi stor pris på, sier Grønvold.

Omlegging også på Engelandsjordet

Samarbeidsprosjektet inkluderer også bygging av ny transformatorstasjon mellom CC Gjøvik og Engelandsjordet, som er godt i gang. Også her vil anleggsarbeidet skape omvei for myke trafikanter.

Byggingen av nye Gjøvik transformatorstasjon stenger gangveien mellom Engelandsjordet og CC Gjøvik.

Byggingen av nye Gjøvik transformatorstasjon stenger gangveien mellom Engelandsjordet og CC Gjøvik.

– En samlet sikkerhetsvurdering for byggingen av Gjøvik transformatorstasjon har vist at det er nødvendig å stenge dagens gang- og sykkelveg og bruke den til anleggstrafikk, forteller Grønvold.

Det er et trangt område med store maskiner i sving. Myke trafikanter henvises derfor til å følge Trondheimsvegen, eller gang- og sykkelveien fram til undergangen under riksveg 4, bort til Skibladnerhuset og så eventuelt krysse tilbake gjennom undergangen der.

– Her vil vi sørge for at det blir brøytet og lagt til rette for gående, sier Grønvold.

Transformatorstasjonen skal tas i bruk mot tampen av året, og Grønvold regner med at gangveien vil være stengt fram til jul.

Starter ved Evry rundt påske

Tilbake i Hans Mustads gate er man nå kommet til at vann- og avløpsledninger (VA) av tekniske årsaker både skal legges om og flyttes på en strekning på 100 meter.


– Ved påsketider starter vi med VA-omlegging fra Evry mot Raufossvegen. Denne jobben må gjøres ferdig før vi graver kabelkanalen for å ivareta trafikken inn til eiendommene. Vi vil forsøke å holde en kjørebane åpen til eiendommene fra Raufossvegen, sier Grønvold.

Sykkelby

På andre siden av alt dette gravearbeidet kan man se fram til gjennomgående sykkelvei og fortau i det som da blir en enveiskjørt Hans Mustads gate. Samme sykkelbystandard blir det i søndre del av Marcus Thranes gate. Arbeidet inkluderer også bygging av fortau og sykkelveg på en strekning langs Raufossvegen.

Gjøvik kommune rehabiliterer samtidig vann- og avløpsnettet (VA) på deler av strekningen.

Artikkeltags