Fylkeskommunen klager ikke på kommunens vedtak om riving av den gamle skolebygingen på Bondelia. Tidligere har Oppland fylkeskommune hatt innsigelser siden alle bygningen tilhørende gamle Bondelia skole har en grad av verneverdi.

Kommunen har vurdert bevaringshensynet at skolebygningen ikke er tungtveiende nok, opp mot tomtas potensiale og nærhet til byen, skriver Gjøviks blad. Dermed kan den gamle skolen rives.

Samarbeider med Gobb

Geir Skari kjøpte eiendommen fra Coop eiendom i 2015. Da ble det opprettet asylmottak ved den tidligere skolen, men i 2017 var det slutt for mottaket.

Skolebygningen kan, ifølge Geir Skari, verken brukes som kontorer eller bolig. Nå vil Bondelia Utviklilng AS i samarbeid med Gobb jobbe videre med utbyggingsplanene.

100 boliger

Mye tyder på at det nå, som rivingstillatelsen er på plass, kan bli fortgang i utviklingen av eiendommen. Byggestart vil imidlertid først kunne skje etter at reguleringsarbeidet er unnagjort. Byggestart vil tidligst skje om to år, skriver Gjøviks blad.

– Får vi en godkjenning på rivingen, setter vi raskt i gang med hele prosessen, sa Eldar Sofienlund i Bondelia Utvikling AS til OA tidligere i sommer.

 

– Forslaget nå er å bygge ti punktbygg på fem – seks etasjer med takterrasse og underjordisk parkering. I tillegg ser vi for oss ti rekkehus. Til sammen ser vi for oss å lande på rundt 100 boenheter, sa Sofienlund til OA i juli.