Gjøvik kommune vil ansette egen psykolog

BEHOV: Stadig flere kommuner ser behov for å ansette psykolog. Konstituert helse- og omsorgssjef Heidi Koxvig Hagebakken (i midten) foreslår overfor kommunestyret at Gjøvik gjør det samme.Foto: Henning Gulbrandsen

BEHOV: Stadig flere kommuner ser behov for å ansette psykolog. Konstituert helse- og omsorgssjef Heidi Koxvig Hagebakken (i midten) foreslår overfor kommunestyret at Gjøvik gjør det samme.Foto: Henning Gulbrandsen

Artikkelen er over 6 år gammel
DEL

Et ønske om bedre kvalitet i arbeidet innen psykisk helsearbeid er bakgrunnen for at Gjøvik vil ansette psykologspesialist.

Stadig flere innbyggere i Gjøvik har behov for hjelp fra den kommunale helsetjenesten i forbindelse med psykisk sykdom, og Gjøvik kommune har ifølge konstituert helse- og omsorgssjef Heidi Koxvig Hagebakken jobbet med en organisering av tjenesten for å bli robuste i møte med de økte behovene og i tråd med nasjonale føringer som gis for det kommunale ansvaret for forebygging og behandling av psykiske lidelser.

Faglig pådriver

Rådmannen foreslår overfor kommunestyret at det opprettes en 100 prosent fast stilling som psykologspesialist. Kommunen har fått innvilget tilskudd fra staten til å rekruttere psykolog. Tilskuddet skal dekke lønnsutgifter og utgifter til nettverkssamlinger på 510.000 kroner i 2014. Total kostnad for å rekruttere psykologspesialist er beregnet å koste en million kroner. Det resterende beløpet er planlagt å dekkes inn ved bruk av fondsmidler, men på sikt må kostnader knyttet til stillingen fases gradvis inn i driftsbudsjettet. Fra 2016 må kommunen finansiere hele beløpet selv.

Ifølge Hagebakken skal psykologen jobbe i klinisk brukerrettet arbeid og veilede psykisk helsearbeidere i enkeltsaker og på generelle temaer, tilstander og metoder.

– Stillingen vil være en faglig pådriver i det kommunale psykiske helsearbeidet og styrke samarbeidet innad i kommunen og med andrelinjetjenesten, opplyser Hagebakken.

Utvalg for helse, omsorg og velferd hadde saken til behandling mandag, og de støtter tiltaket. Kjetil Bjørklund (SV) mener dette er et viktig område å rekruttere fagfolk.

– Her får vi større press i årene som kommer. Det gir oss noen budsjettutfordringer, men det må vi ta, sa Bjørklund.

– Jeg er enig i behovet. Det er utfordrende å binde seg opp til føring av pengene, men alt tyder på at kommunen har et behov og at behovet vil øke. Dette er sikkert et riktig grep, sa Even Solhaug (Ap).

Forebygging

– Dette kan betraktes som en investering. Har vi ikke god nok kompetanse, klarer vi ikke utvikle gode nok tjenester. Med psykologspesialist har vi noen som kan gå inn tidlig. På sikt kan det bidra til lavere kostnader andre steder i regnskapene, sa Anne Bjertnæs.

Torvild Sveen (Sp) synes formålet er bra, men han utfordret Hagebakken til å tenke etter om dette er en stilling hun vil prioritere i 2016 hvis hun fikk «nye penger».

– En slik stilling er viktig for helse- og omsorgstjenesten. Behovet har økt mye. Det er vanskelig for meg å si hva som kommer i 2016, men det er nå vi ser behovet for å rekruttere, og det er en stilling jeg ville sterkt prioritert, sa hun.

Kommunestyret får saken til behandling 27. mars.

Artikkeltags