Gå til sidens hovedinnhold

Ga 1,5 millioner til Eidsiva-eid selskap

Artikkelen er over 11 år gammel

Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete (Sp) ga 1,5 millioner kroner i støtte til Energiråd Innlandet. Selskapet har Eidsiva Energi som en av tre eiere.

31. august i år la kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete 1,5 millioner kroner på bordet til Energiråd Innlandet. Dette var etter Eidsivas pengegave til Senterpartiet.

Pengene skal utbetales over en treårsperiode, og skal brukes til å gjøre politikere i kommuner og fylkeskommuner bedre rustet til å levere godt energi- og klimaarbeid.

Deleid av Eidsiva

Energiråd Innlandet er eid av Oppland fylkeskommune, Hedmark fylkeskommune og Eidsiva Energi med en tredel av aksjene hver.

Tildelingen av pengene skjedde altså etter at Eidsiva Energi ga Senterpartiet en halv million kroner i såkalt prosjektstøtte til prosjektet «Slipp energien løs», penger som Senterpartiet senere førte opp som partistøtte og brukte blant annet i valgkampen i 2009.

Må svare

Pengestøtten fra Eidsiva Energi, som Senterpartiet senere har betalt tilbake, har fått mange til å stille spørsmål ved senere avgjørelser fra sentrale Sp-politikere.

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité har signalisert at de vil rydde opp i uklarhetene rundt pengegavene til Senterpartiet, og Sp-statsrådenes habilitet.

Olje- og energiminister Terje Riis Johansen får blant annet en rekke spørsmål rundt konsesjonen han ga til Eidsiva Bioenergi for å bygge og drive fjernvarmeanlegg i Gjøvik.

Styreleder i Avinor

Komiteen vil også ha svar fra partileder Liv Signe Navarsete om hva hun visste om pengegavene til partiet, og hva hun gjorde for å hindre at andre av partiets statsråder kunne bli inhabile.

Det gjelder blant annet opplysninger om underutvalgets vurderinger av ny styreleder i Avinor, informasjon som samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) burde ha kjent til.

Meltveit Kleppa utnevnte i juni Eidsiva Energis konsernsjef Ola Mørkved Rinnan til ny styreleder i Avinor. Dette skjedde bare to uker etter at Eidsiva Bioenergi fikk konsesjon til å bygge fjernvarmeanlegget i Gjøvik.

Overføringsverdi

Energiråd Innlandet er et regionalt kompetansesenter for Hedmark og Oppland innen energieffektivisering og omlegging til fornybar energi.

Kommunal- og regionaldepartementet støttet deres klimaprosjekt «Fra ord til handling: etablering av et regionalt prosjekt for taktskifte innen energieffektivisering lokalt og regionalt» med 1,5 millioner kroner.

- Jeg håper prosjektet i regi av Energiråd Innlandet vil ha stor overføringsverdi for offentlig arbeid med energieffektivisering både lokalt og regionalt, uttalte Liv Signe Navarsete i en pressemelding i forbindelse med tildelingen.