Fredag ettermiddag fikk OA et lesertips om at flere titalls biler har fått ødelagt dekk og felger i et stort hull i veien i Hov.

Ifølge Øystein Skotte, kommunikasjonsrådgiver i Statens vegvesen, har Vegtrafikksentralen blitt varslet om et hull i fylkesvei 34 ved Hov sentrum.

– Vi varslet Mesta, som er vår driftsentreprenør i Vestoppland, om hullet. Mesta har lappet hullet og fylt igjen med kald asfalt slik at det er tettet, sier Skotte til OA fredag kveld.

Hullet skal ha oppstått i forbindelse med bygging av busslommer.