Fryktet treåring spiste rottegift i barnehagen

Dramatikk: Det oppsto dramatikk i barnehagen inntil de ansatte ble forsikret fra fagpersoner om at de små mengdene ikke var farlige.Foto: Brynjar Eidstuen

Dramatikk: Det oppsto dramatikk i barnehagen inntil de ansatte ble forsikret fra fagpersoner om at de små mengdene ikke var farlige.Foto: Brynjar Eidstuen

Artikkelen er over 7 år gammel
DEL

En treåring i Topro Bondelia barnehage puttet det som trolig var rottegift i munnen. En voksen reagerte raskt.

Tirsdag fikk en treåring tak i det som trolig var rottegift utendørs i Topro Bondelia barnehage. Barnet puttet små biter av det barnehagen var redd for var rottegiften i munnen, men en voksen reagerte raskt. Det var Gjøviks blad som først omtalte saken.

– Det var en oppmerksom voksen som så at barnet hadde noe i hånda, som vedkommende puttet i munnen, sier barnehagestyrer Annelise Grubben til OA.

Videre forklarer hun at den voksne fikk ut det som trolig var rottegift fra munnen og hånda på barnet. Deretter ble avdelingsleder varslet om hendelsen. Hendelsen oppsto i nærheten av én av fire bokser med rottegift i barnehagen. Disse boksene skal det egentlig ikke være mulig for barna å få rottegift ut av.

Fulgte rutinene

Barnehagens ansatte tok kontakt med giftinformasjonen og Pelias som hadde levert boksene med rottegift i barnehagen.

– Pelias og giftinformasjonen opplyste om at det ikke var farlig, siden det var små mengder. For at det skal være farlig må man ha i seg ett gram per kilo kroppsvekt, sier Grubben.

Foreldrene til treåringen ble kontaktet om hendelsen, og de valgte og ta barnet med til legen.

– Motgift for denne type gift er vitaminet K1, barnehagen anbefalte foreldrene at barnet for sikkerhets skyld skulle få dette, men barnets lege sa at det ikke var nødvendig, sier Grubben, som påpeker at treåringen har det bra etter hendelsen.

Fjerner boksene

Barnehagen er ikke særlig plaget med skadedyr, men de har hatt fire bokser med rottegift fra Pelias plassert ute på barnehagens område. Disse skal det ikke være mulig å få noe ut av, men

– Tidligere i høst har vi hatt mus inne i en utendørs bod. Nå fjerner vi de fire boksene, og setter heller én inne i den boden. Der kommer heller ikke barna inn, sier Grubben.

Hun har informert alle foreldre om hendelsen, og har også fylt ut et «nestenulykkeskjema» som benyttes i en intern kontroll. Barnehagesjefen i Gjøvik kommune ble også varslet om hendelsen.

Grubben er glad for at alt har gått bra.

– Vi fulgte rutinene og fikk bekreftet at de funker, sier Grubben.

– Ryddig håndtert

Barnehagesjef Kirsten Aune i Gjøvik kommune opplyser om at Topro Bondelia barnehage har håndtert situasjonen ryddig.

– Dette skal jo ikke skje, men når man henvender seg til fagfolk så må man stole på informasjonen man får, sier Aune.

Barnehagekontoret har en veiledning utarbeidet av Folkehelseinstituttet, samt et kvalitetsdokument som barnehagene i Gjøvik skal følge.

– I denne veilederen står det blant annet at midlene man bruker ikke skal være skadelig for barn, sier Aune.

Hun mener Bondelia Topro Barnehage har fulgt veiledningen, ved å forsikre seg med fagfolk om at det ikke skal være mulig å få ut noe rottegift fra boksene for mennesker.

– Styrer har tatt dette på alvor, og har håndtert dette ryddig, sier Aune, som mener det ikke er noen sak for barnehagekontoret å ta videre.

Gift utenfor boksen

Det er Pelias som har levert boksene til barnehagen, og barnehagestyrer er blitt forsikret både i forkant og etterkant av hendelsen at barna ikke skal klare å få tak i rottegiften.

Barnehagen er i ettertid blitt forklart at det kan være en gnager som har dratt med seg små mengder gift ut av boksen.

Blitt mindre

Kvalitetsleder Bjørn Eide i Pelias forteller at det har blitt mindre vanlig å sette ut beholdere med rottegift i for eksempel barnehager.

– Det har blitt mindre av det. Spesielt etter at myndighetene satte mer fokus på det. Det er selvfølgelig avhengig av hvor store problemer det er med med mus og rotter, påpeker Eide.

– Er det trygt å sette ut rottegift der det oppholder seg barn?

– Sånne uheldige episoder skjer heldigvis veldig sjeldent. Den forrige hendelsen var vel i Trondheim for seks år siden, sier Bjørn Eide i Pelias.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken