Frykter fiskedød som følge av veisalt på Rv 4

hunnselva: ? Vi er fornøyd med at Statens vegvesen sier det bare unntaksvis skal saltes på Reinsvollvegen, sier Per Erik Svenskerud, leder av fiskeutvalget av Vestre Toten JFF.Foto: Brynjar Eidstuen

hunnselva: ? Vi er fornøyd med at Statens vegvesen sier det bare unntaksvis skal saltes på Reinsvollvegen, sier Per Erik Svenskerud, leder av fiskeutvalget av Vestre Toten JFF.Foto: Brynjar Eidstuen

Av
Artikkelen er over 6 år gammel
DEL

Fiskeutvalget er engstelig for fiskedød i Hunnselva. Men Statens vegvesen beroliger og sier salting bare skjer unntaksvis.

Den gang Riksveg 4 gikk langs Hunnselva mellom Raufoss og Reinsvoll, ble det i perioder saltet mye på veien. Fiskebestanden i Hunnselva gikk betydelig ned.

Antar salg fører til fiskedød

– Selv om vi ikke har noen vitenskapelig undersøkelse å vise til, er det rimelig å anta at stort tilsig av salt fører til fiskedød, sier Per Erik Svenskerud, leder av fiskeutvalget i Vestre Toten Jeger- og fiskerforening.

– Da nye Riksveg 4 ble åpnet mellom Hunndalen og Reinsvoll, gikk bestanden av fisk opp til normalnivå etter hvert, forteller Svenskerud. Den jevnlige saltingen opphørte da på gamle Riksveg 4, altså Reinsvollvegen langs Hunnselva.

Nå i høst har fiskeutvalget henvendt seg til Statens vegvesen på nytt om salting på Reinsvollvegen. – Bakgrunn er overgang til annen driftsoperatør. Det har vært NCC som har stått for vintervedlikeholdet av veien, men nå skal Mesta overta. Vi ønsket å høre hva som er strategien for salting nå, og samtidig gi uttrykk for vår bekymring for saltbruken, forteller Svenskerud.

– Det blir ikke mer salting

– Det er ingen grunn til bekymring. Salting av Reinsvollvegen vil være som den har vært de siste årene, Mesta vil videreføre saltpraksisen NCC har hatt. Det blir ikke mer salting. I vår kontrakt med Mesta er det beskrevet at salt kun skal brukes unntaksvis og bare i overgangsperioder, sier Jan Henning Christiansen, byggeleder for drift og vedlikehold i Statens vegvesen.

– I nordre rundkjøring på Raufoss vil det nok oppleves noe salt. Dette er salt som blir dratt med ned av kjøretøy som kommer fra Riksveg 4. Men slik har det jo vært hele tida, sier Christiansen.

– Vi er fornøyd med svaret fra Statens vegvesen. Vi forstår at det saltes når det er ekstraordinære kjøreforhold, men vi vil at salting holdes på lavest mulig nivå, sier Svenskerud.

– Problemet med salt er ikke om vinteren, men om våren. Da renner smeltevann med salt ned i elva, og ned i grunnen og ut i elva. Og det er om våren fiskeyngelen er liten og sårbar, forklarer han.

Artikkeltags