Fosso: – Trakasserer du på nett, så er dette straffbart uansett om du bare er 15 år

Politikonstablene i Vestoppland oppfordres til å bruke noe av sin arbeidstid til å patruljere nettet, opplyser påtalesjef Linn Hilde Fosso.

Politikonstablene i Vestoppland oppfordres til å bruke noe av sin arbeidstid til å patruljere nettet, opplyser påtalesjef Linn Hilde Fosso. Foto:

Artikkelen er over 6 år gammel
DEL

10.000 kroner i bot. Så mye kan det koste deg å true eller trakassere på nettet. Det har ungdom i Vestoppland erfart.

– Når mobbing, trakassering og trusler blir anmeldt, så tar vi det veldig på alvor. Slik nettaktivitet kan gi dramatiske konsekvenser for dem som rammes, sier påtalesjef Linn Hilde Fosso ved Vestoppland politidistrikt.

Politiet i Vestoppland har trusler og trakassering som ett av fem satsingsområder i 2014. Bakgrunnen for satsingen er at politiet har erfaring med svært stygge trussel- og mobbesaker på nettet. Typisk for nettstedene er Facebook eller lignende steder der flere kan kommentere åpent og på et vis «henge seg på».

Fra 15 år

Politiet i Vestoppland snakker ofte varmt om sitt opplegg der ungdom får påtaleunnlatelse for første gangs ulovlige handlinger.

Politiet ønsker å gå å veien om dialog i håp om at den unge skal kommer på bedre tanker uten at vedkommende straffes. For å balansere flere medieoppslag om denne ordningen, understreker Fosso at politiet slett ikke tar lett på ulovlig atferd på sosiale medier og nettsamfunn. Ungdom helt ned til 15 år kan gis straff.

– Vi synes det er et viktig budskap å si at mobbing er komplisert, men trakasserer du på nett, så er dette straffbart uansett om du bare er 15 år. Det er ingen forskjell på om du kommer med trusler ansikt til ansikt eller om du gjør det på nettet. Og trusler er i utgangspunktet en straffbar handling som gir fengselsstraff, sier hun og legger til at det er trist noen ganger å se at ungdommene rett og slett ikke har forstått at det de holder på med er straffbart. Dette er det viktig at de lærer før voksenalder, det vil si 15 års alder.

Høye bøter

– Trusler, trakkasering og mobbesaker på nett gir heller ikke nødvendigvis en påtaleunnlatelse som reaksjon første gang. Vi har sett så alvorlig trakassering på nett at vi har gitt høye bøter til ungdom i aldersgruppa 15–18 år. Også annen type reaksjon er vurdert, sier påtalesjefen.

Det finnes eksempler på ungdom lokalt som har fått bøter på opptil 10.000 kroner. Det er ikke mange slike saker, men det er gitt relativt kraftige bøter noen få ganger.

Fosso understreker at ungdom ikke slipper «billigere unna» ulovlig atferd. Ungdom blir straffesanksjonert som om en voksen hadde gjort det.

– Hver enkelt sak får sin egen konkrete vurdering der blant annet anger og forsøk på å gjøre opp for seg, blir vektlagt. Vises det ingen anger, blir straffen deretter.

«Nettkonstabler»

Politiet landet rundt bruker nå oftere begrepet «nettkonstabel». Dette er politi som er dyktige på nett og sosiale medier.

– Dette er politi som ikke patruljerer gatene, men som patruljerer nettet, sier Fosso.

Vestoppland politidistrikt har ingen egne «nettkonstabler», men politikonstablene generelt er oppfordret til å følge med på hva som skjer på nettet.

– Vi må være der ungdom er for å fange opp hva som skjer – også i et forebyggende perspektiv, sier Fosso.

Hun understreker at politiet er åpne om sin virksomhet på nett.

Artikkeltags