Gå til sidens hovedinnhold

Forekomsten av selvmord er større i Innlandet

Artikkelen er over 7 år gammel

I de sju årene fra 2006 til og med 2012, tok 3756 nordmenn livet sitt, i følge Statistisk Sentralbyrå. Snittet er 537 årlig.

I løpet av samme periode begikk 176 personer i Oppland selvmord. I Hedmark var tallet 183. Snittet var henholdsvis 25 og 26 selvmord årlig i de to fylkene.

Antall selvmord i landet og Innlandet:

Landet

Oppland

Hedmark

2006

532

21

31

2007

485

23

20

2008

505

30

21

2009

573

25

30

2010

548

27

31

2011

598

27

22

2012

515

23

28

Antall

3756

176

183

Pr. år

537

25

26

Selvmord pr. 100.000 innbygger:

Landet

Oppland

Hedmark

2006

11,5

11,5

16,4

2007

10,4

12,6

10,6

2008

10,7

16,3

11,1

2009

11,9

13,6

15,8

2010

11,3

14,6

11,5

2011

12,2

14,5

11,5

2012

10,3

12,3

14,5

Snitt

11,2

13,6

13,7

Hyppigere enn resten

Sett i forhold til folketall, forkommer selvmord klart hyppigere i Innlandet enn i Norge forøvrig.

Pr. 100.000 innbyggere, tar nesten 14 livet sitt i både Oppland og Hedmark.

Tallet for hele landet (som Innlandet altså drar opp) er 11,2 personer pr. 100.000.

Sett over tid er forskjellen på Innlandet og Norge altså er mer enn 20 prosent.

– Vi er kjent med at Hedmark, Oppland og også Finnmark har vært overrepresentert når det gjelder selvmord, sier psykiater Bent Monsbakken ved Reinsvoll psykiatriske sykehus.

Onsdag holdt han innlegg om temaet for hundre tilhørere i anledning verdensdagen for selvmordsforebygging.

– Tallene kan variere mye fra år til år, men når vi ser tendensene over tid, ser vi at Innlandet peker seg ut.

Flere våpen

Monsbakken sier det er vanskelig å vite hvorfor flere i Innlandet velger å ta sitt eget liv.

– Det vi vet er at alle de tre fylkene er typisk jaktfylker. Det innebærer at det er mer skytevåpen i omløp. Det er ikke sikkert dette påvirker antall selvmordsforsøk. Men de som forsøker å ta sitt eget liv med skytevåpen, har mindre sjanser for å «mislykkes». Derfor ender slike forsøk oftere med at livet går tapt.

Demografien vet man også spiller en rolle. Innlandet har en befolkning med lavere utdanning og inntekt enn landssnittet.

– I rike land er det stor fallhøyde. Man er oppmerksom på hva livet kunne ha vært, sier psykiatren.

Født inn i roller

En annen faktor, er at flere mennesker fram til nå er blitt født inn i roller, med forventning om at de for eksempel skal overta familiens gård og drive den videre.

– Ikke alle er skapt for dette. Forskjellen kan virke stor sammenliknet med de som friere velger sitt eget liv, sier Monsbakken.

Kommentarer til denne saken