(Ringerikes Blad)

Side3 skrev nylig om Helene Kittelsen Dyrkolbotn som ble sjokkert over hvor lavt sikkerhetsnivå det er når en ønsker å ta ut penger av banken.

I Helenes tilfelle var det nok å presentere et sperret bankkort med et mange år gammelt bilde som det ikke er åpenbart at er henne, skriver Side3.

– Aldri ment

Sikkerhetsekspert Kjell-Ola Kleiven i RIG Norge har spesialisert seg på svindelbekjempelse og er for tiden aktuell som programleder i TV-programmet «Svindeljegerne». Han mener bruken av bankkort som ID er helt verdiløst.

– Bankkort burde ikke ha bilde. Bankkort med bilde henger igjen fra tiden med sjekkheftet og det var aldri meningen at dette skulle være et ID-dokument. Som verifisering av hvem en person er, vil bankkortet være ubrukelig og meningsløst, sier Kleiven til Side3.

Som mange nordmenn på ferie i for eksempel USA har oppdaget, er de der helt ukjent med at bankkortet også kan være ID-dokument.

Sikkerhetselementer

– Grunnen er ganske enkelt at det nærmest er fritt for sikkerhetselementer, og det er altfor enkelt å forfalske. I tillegg er det altfor mange som kan utstede et bankkort med ditt navn og mitt bilde. Jeg kunne blitt Magnus Blaker på tre sekunder. Det er ikke godt nok i en nasjon som Norge, påpeker sikkerhetseksperten.

Han er ikke i tvil om at bankene her har påtatt seg en oppgave de ikke ønsker.

Norge har i dag ingen andre offentlige utestedet ID-dokumenter enn passet, som de færreste går rundt med. I tillegg har vi førerkort, men det er det langt ifra alle som har skaffet seg.

Statens somling

– Den eneste grunnen til at vi fortsatt har bankkort med bilde er at prosjektet med å lage et nasjonale ID-kort blir utsatt støtt og stadig, sier Kleiven.

Nasjonalt ID-kort var et prosjekt som ble påbegynt i 2007, og har siden blitt utsatt gang etter gang. Det så lenge ut til at 2013 og 2016 skulle bli årene for lansering, men nye problemer og utsettelser har dukket opp.

Siste melding fra Politidirektoratet er at kortet er utsatt igjen. Nå snakker en om oppstart høsten 2018. Men detaljene om hvordan det vil fungerer er ennå ikke avklart.

– Det finnes knapt en bank i Norge som egentlig ønsker å utstede bankkort med bilde. Selv bankene forstår at de her har en rolle som de ikke burde ha, sier Kleiven.

Utsettelser

DNBs informasjonssjef Vidar Korsberg Dalsbø har tidligere påpekt overfor Nettavisen at banken selv ikke anser kortet som godt nok, og at de kun «unntaksvis» aksepterer sitt eget bankkort som tilstrekkelig legitimasjon.

Til tross for dette var kortet blant annet gyldig som legitimasjon i årets stortingsvalg.

Bankene la i stor grad opp til at 2016 skulle bli året nasjonalt ID-kort skulle innføres. Dermed har det heller ikke blitt satt store ressurser inn på å forbedre ID-kortene – og en del banker stoppet å utstede kort med bilde allerede i 2015.

En konsekvens av at kortene skulle fases ut, er stadig dårligere kvalitet på bildene på kortene. Bilde på et bankkort skal egentlig ikke være eldre enn 10 år – men dette er ikke noe som overholdes fordi bankene i liten grad oppdaterer bildeinformasjonen.