- Jeg registrerte hva samferdselsministeren skal ha sagt, men vi har ikke selv fått dette bekreftet. Det er noe vi vil sjekke ut når vi sammen med vegvesenet møter vegdirektoratet 4. oktober, sier Seierstad.

Utreder alternativer
Seierstad sier det er lite sannsynlig at noe skjer i saken før etter at politikere fra Gjøvik og Vestre Toten har møtt Skogsholm 16. oktober. Trolig vil det drøye helt til styremøtet i bompengeselskapet 21. oktober før det eventuelt blir tatt noen beslutning.
- Vi har bedt Statens vegvesen utrede alternative løsninger for å få gjennomført utbyggingen av den nye riksveien mellom Reinsvoll og Hunndalen, og avventer deres utredning før vi foretar oss noe videre, sier Seierstad.

Økonomisk grunnlag
Han understreker at det må være et økonomisk grunnlag for å flytte bommen dersom det skal være aktuelt.
- En flytting for eksempel til Lygna vil gi helt andre forutsetninger enn de det er kalkulert med. Men det gjør også bommen på Breiskallen med dagens trafikktall. Hadde vi visst hvordan situasjonen skulle bli, hadde vi neppe plassert bommen der den står i dag, sier Seierstad.
- Kan det være aktuelt å fjerne bommen for en periode, ta opp lån, bygge ut strekningen fra Reinsvoll til Hunndalen og sette bommen opp på nyveien i ettertid?
- Det er noe av det vil vurdere. Da vil vi også kunne få bygd veien innen tidsrammen på fire år og tre måneder som bompengeproposisjonen forutsetter, sier Seierstad.