Mandag starter Statens Vegvesen arbeidet med å erstatte rekkverket på Fluberg bru. Det er et omfattende arbeid som skal gjøres, og Vegvesenet har planlagt at det skal være ferdig i begynnelsen av mars.

– Alt av rekkverk blir montert ned og i hovedsak erstattet med helt nytt rekkverk, forteller byggeleder Sigurd Fossum i Statens vegvesen.

Det er en trafikkert strekning over brua på fylkesveg 139, og arbeidene vil nødvendigvis kreve noen trafikksikkerhetstiltak.

– For å ivareta sikkerheten til trafikanter og de som arbeider på brua, blir det noe redusert framkommelighet mens arbeidet pågår. Trafikken vil bli styrt ved hjelp av lysregulering forbi arbeidsstedet på brua. Det vil ikke nødvendigvis være lysregulering hele døgnet eller på alle dager, men det er viktig at trafikantene forholder seg til lyssignalet, når det er i bruk, og ellers er oppmerksomme på skilting ved brua, sier Sigurs Fossum.

Fartsgrensa over brua blir satt ned til 50 kilometer i timen gjennom anleggsperioden.