Gå til sidens hovedinnhold

Slik vurderer NVE faren for flom

Artikkelen er over 3 år gammel

Faren for stor vårflom er størst i Sør-Norge, Finnmark og Nord-Troms. Nå ber NVE folk om å forberede seg på flom.

– På grunn av årets snømengder er det større sannsynlighet enn normalt for stor vårflom i Sør-Norge, sier hydrolog og flomvarsler i NVE, Inger Karin Engen, i en pressemelding.

Ved flere vassdrag i Sør- og Nord-Norge er det nå mer enn 50 prosents sannsynlighet for at flommen vil overstige oransje farenivå, som vil si flom som kan medføre alvorlige skader.

Beregner flomfaren

NVE beregner sannsynlighet for flom ved å kjøre dagens vannlager (snø, grunnvann og vannføring) gjennom en hydrologisk modell.
– For å kunne si noe om videre utsikter for vårflom bruker NVE informasjon om været slik det har vært på samme tid av året hvert år siden 1958, forteller Engen.


– Vi tar dagens vannlager og kombinerer dette med historisk vær siden 1958. Da får vi beregnet 60 teoretiske flommer på hvert sted beregningen utføres for. Det danner grunnlag for å si noe om sannsynlighet for stor vårflom i år, og viser variasjonsbredden når det gjelder størrelse på vårflommen, sier Engen.
Sannsynlighet for stor flom beregnes ukentlig for om lag 120 forskjellige steder fordelt over hele landet. Basert på analyse av disse områdene kan vi si noe om sannsynligheten for at vårflommen blir så stor at den kan medføre skader og problemer for øvrig.

– Start forberedelser

I år er NVE mest bekymret  for de store elvene på Østlandet som drenerer fjellområder i Sør-Norge, og de store elvenes sideelver. Det gjelder også i indre strøk av Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag og i Finnmark og Nord-Troms.

– Lavereliggende områder under 5–600 meter over havet på Sør- og Østlandet er også utsatt i år på grunn av spesielt mye snø. NVE oppfordrer derfor både beredskapsapparatet lokalt og publikum – i første omgang i lavereliggende områder – om å gjøre tiltak for å redusere faren for lokale oversvømmelser der det ikke allerede er gjort. Aktuelle tiltak kan være å sørge for åpne avløpsveier som stikkrenner, kummer med mer for å sikre at vannet får fri passasje, sier Engen.

Lite flom og uvær i helga

Meteorologisk institutt melder i helga temperatur på rundt nullpunktet på høyfjellet. I lavtliggende fjellområder blir det mer varme, uten at det spås noen voldsom snøsmelting.

Følgelig vil flomfaren være lav.

– Så lenge det holder seg tørt, smelter snøen i passe fart, så dette er ikke noen krise. Dette er det beste været NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) kan ønske seg, sier meteorolog John Smiths.

Kommentarer til denne saken