Flere kunder i Totens Sparebank varsler pengekrav etter å ha kjøpt tapsprodukter. Bankledelsen sier den vil vurdere klagene fortløpende.

I gårsdagens avis sto fire kunder fram i avisen etter å ha lånt millionbeløp, og investert pengene i Terra Utvikling.

De følte seg lurt. I løpet av dagen sto flere fram og varslet krav mot lokalbanken.

Vil ha penger tilbake

En bankkunde og en bekjent av ham vil også kreve tilbakebetaling. De ønsker ikke å bli navngitt. Eldstemann har denne versjonen:

– Banksaken er mye verre enn folk tror. For fire-fem år siden ble jeg kontaktet av en som da var ansatt i banken. Han fortalte om en «idiotsikker» investering med svært god avkastning. Jeg kunne låne en million i banken for å investere i Terra utbytte. Han sa han hadde informasjon fra innsiden om en verdioppgang på åtte prosent på en måned. Så lot jeg meg overtale, dessverre. Jeg lånte en million kroner og investerte. En bekjent gjorde akkurat det samme.

Tapte stort

De to fikk ingen glede av verken lån eller investering.

– Enden på visa ser vi i dag. Jeg har tapt omtrent 100.000 kroner. Den andre av oss tapte nesten 200.000 kroner, fordi vi ble ført bak lyset med feilaktige opplysninger. I lys av Røeggen-saken i DnB Nor kommer vi til å gå til lokalbanken og kreve erstatning, sier totningen.

Saker tas fortløpende

Stig H. Blikseth, banksjef stab i Totens Sparebank, hadde ingen oversikt over innkomne klager i går.

– Vi tar klager og saker på alvor. Det kan ende med en løsning for kunden.

– Flere klager på millionlån til investeringer i Terra Utvikling. Var det et strukturert spareprodukt?

– Nei. det er et verdipapirfond (aksjefond) med ordinære investeringer i blant annet egenkapitalbevis og eiendomsfond. De strukturerte spareproduktene sluttet vi med i 2006–2007. Vi hadde et beskjedent salg av disse produktene (100 til 200).

Ikke som «Røeggen»

– Men banken fikk klager og betalt ut penger til flere kunder?

– Ja, men sakene er stort sett av en annen kategori enn «Røeggen» og strukturerte produkter. Mange av kundene våre tok opp lån og investerte i Terra Utvikling. Verdipapirene kunne omsettes på vanlig måte, i motsetning til strukturerte produkter med grenser for tap og vinning (oppside og nedside).

Da finanskrisen kom i 2008 sank verdiene på blant annet eiendomsfond. Flere kunder solgte med tap, eller valgte å sitte med fondene. Atter andre solgte og investerte i andre verdipapirer, med gevinst.

Tatt forløpende

Banksjef Blikseth ser ikke for seg stor tilstrømning av misfornøyde låntakere og investorer.

– Det kan bli noen flere henvendelser etter medienes interesse for saken, men det blir nok ingen stor pågang. Banken har fortløpende behandlet klager, gitt flere medhold og betalt tilbake penger. Noen kunder har også gitt uttrykk for god oppfølging av banken etter investeringen de gjorde.

Blikseth forteller om to saker i Finansklagenemnda (tidligere Bankklagenemnda).

– Det gjenstår å se om vi får flere saker i nemnda. Vi lånefinansierte to investorer som kjøpte strukturerte produkter via et annet verdipapirforetak. Den ene lånte under en million kroner, den andre i nærheten av summen. Både vi og verdipapirforetaket er stevnet. Finansklagenemnda har gitt oss fire uker på å vurdere saken. Den er nå sendt over til vår jurist for vurdering.