Gå til sidens hovedinnhold

Fastholder flytting

Artikkelen er over 17 år gammel

Administrerende direktør ved Sykehuset Innlandet, Torbjørn Almlid, opprettholder at ortopedisk avdeling ved sykehuset i Gjøvik skal flyttes til Lillehammer. LES MER: Styret i har møte onsdag, og styret i torsdag.

Sykehuset vil beholde en mindre enhet for planlagte ortopediske inngrep.

Onsdag skal Sykehuset Innlandet ta stilling til omorganiseringen av somatiske helsetjenester ved sykehusene i Elverum, Hamar, Lillehammer og Gjøvik. I går ble innstillingen fra administrerende direktør, Torbjørn Almlid, lagt fram. Den inneholder ingen overraskelser.

Allerede 12. november ble det klart at Almlid vil gjøre Lillehammer til hovedsete for ortopedi, inkludert senter for akutte innleggelser. Gjøvik blir det samme for gastroenterologisk kirurgi (bryst/mage). I tillegg ønsker Almlid å lage minienheter med det fagområdet som flyttes på hvert av de respektive sykehusene. Det innebærer en minienhet for gastroenterologisk kirurgi i Lillehammer og tilsvarende med ortopedi i Gjøvik. På hver av enhetene skal det være spesialister på vakt. Hvor store disse enhetene skal være, er det ikke sagt noe om så langt.

På årsbasis regner Almlid med at 1200 pasienter vil måtte reise fra Gjøvik til Lillehammer som følge av omleggingen. 1000 av disse vil være akutte innleggelser.

Usikkert om poliklinikk

I tillegg til de 1200 pasientene, vil forslaget fra Almlid medføre endringer for pasientene ved den akuttkirurgiske poliklinikken i Gjøvik. Totalt behandler denne enheten, ifølge Almlid, mellom 4000 og 5000 pasienter årlig. Almlid skriver at det vil være ønskelig i den nye modellen for ortopedi i Oppland at man finner en løsning slik at disse pasientene fortsatt kan få sin behandling i Gjøvik.

«Det forutsettes at den ortopediske poliklinikken ved Gjøvik skal drive relativt omfattende akutt virksomhet», skriver Almlid.

– Det å fjerne akuttfunksjonen fra ortopedisk avdeling og samtidig si at vi skal drive omfattende akutt virksomhet er to motsetninger. Det er ikke mulig uten utstyr til akutte inngrep, sier en kilde ved ortopedisk avdeling til Oppland Arbeiderblad.

Dermed er det usikkert hvorvidt de mange tusen pasientene som årlig behandles ved poliklinikken i Gjøvik faktisk vil kunne få disse inngrepene utført i Gjøvik i framtida.

Karkirurgien til Hamar

I sitt forslag til styret i Sykehuset Innlandet går Torbjørn Almlid også inn for å flytte karkirurgien til Hamar. Dette til tross for at avdelingen ved Gjøvik har utviklet et godt og tverrfaglig miljø nettopp innenfor dette området. I dag behandles 80 prosent av pasientene med tette blodårer ved hjelp av radiologisk behandling i Gjøvik.

– Selve operasjonene kan sikkert utføres på samme måte i Hamar. Men all kompetanse og samarbeidet vi har bygd opp her, vil vi gjerne beholde. Ikke minst fordi vi mener det er til pasientenes beste, sa seksjonsleder ved karkirurgisk avdeling, Tor Stuland, til Oppland Arbeiderblad lørdag.

Styret i Sykehuset Innlandet avgjør saken i sitt møte onsdag.