Faridas advokat mener Wara villeder Stortinget

VENTER FORTSATT: Farida (12) vil hjem til Dokka, men sitter i Kabul med mors og far og en usikker fremtid.

VENTER FORTSATT: Farida (12) vil hjem til Dokka, men sitter i Kabul med mors og far og en usikker fremtid.

Artikkelen er over 1 år gammel

Justisministeren feilinformerer kontroll- og konstitusjonskomiteen, mener advokat Vera Vikki.

DEL

Vera Vikki skriver i et brev at justisminister Tor Mikkel Wara både kommer med uriktige opplysninger og villeder Stortinget.

Vikki og Humlen advokater AS representerer Farida Khorrami og hennes familie og skriver til kontroll- og konstitusjonskomiteen etter deres brevveksling med Justisministeren.

Lagmannsrettens dom

Som tidligere omtalt i OA skrev justisministeren at Høyesterett ikke har uttalt at Farida og familien hennes må få komme tilbake til Norge, at familien fylte vilkårene for fortsatt oppholdstillatelse eller at situasjonen i Afghanistan var utrygg slik at de ikke skulle vært returnert.

Vikki skriver i sitt brev at det er riktig at høyesterett ikke har uttalt at familien må få komme tilbake til Norge, men hun understreker at det er feil å ikke se høyesterett dom i sammenheng med lagmannsrettens dom.

– Lagmannsretten fastslo nettopp at vilkårene for tilbakekall av flyktningstatus og oppholdstillatelse for Farida og moren ikke var oppfylte på tidspunktet for retur til Afghanistan, skriver Vikki.

Rettskraftig

Lagmannsretten vurderte sikkerhetssituasjonen i Afghanistan, og mente det ikke var trygt å sende familien ut av Norge.

– Lagmannsrettens bevisvurdering knyttet til sikkerhetsvurderingen i Afghanistan og familiens situasjon ble ikke påanket fra statens side. Dette spørsmålet ble derfor ikke behandlet av høyesterett, skriver Vikki.

Hun fortsetter med å presisere at når høyesteretts anke ble forkastet er denne delen av saken rettskraftig avgjort ved lagmannsrettens dom. Det betyr igjen at det er rettskraftig avgjort at Farida og mor måtte anses som flyktninger og hadde krav på oppholdstillatelse da de ble sendt ut av Norge.

– UNE har ved sitt siste vedtak ikke reparert den alvorlige feilen som har blitt begått og ikke fulgt dem som framgår av rettskraftige avgjørelser, skriver Vikki.

Hun avslutter med å understreke at Justisministerens brev til kontroll- og konstitusjonskomiteen 22. mai er i strid med dem som framgår i rettskraftige avgjørelser og er egnet til å villede Stortinget. Hun ber også om at komiteen følger opp saken videre.

Artikkeltags