Faren over - tanken flyttet

Foto:

Artikkelen er over 12 år gammel

Den lekke ammoniakktanken i Raufoss Industripark ble ved 23-tida flyttet for enten å tettes eller tømmes på kontrollert måte. Ved 23.15-tida kom meldingen om at faren er over og at de fleste involverte mannskaper kunne dimitteres.

DEL

Sent onsdag kveld ble den lekke tanken flyttet fra srn opprinnelige plassering lenger nord i industriparken hvor den står lenger unna tettbebyggelsen. Flytteoperasjonen gikk greit, og ved 23.15-tida kunne ordfører Stein Knutsen, som leder det kommunale beredskapsrådet, bekrefte at man dimmiterer de fleste mannskaper og anser faren som over.

Ekspertene fra Yara fortsatte imidlertid arbeidet med enten å tette den lekke tanken, eller tømme den på kontrollert vis.

Det var klokka 17.10 det ble utløst gassalarm i Industriparken på Raufoss. Fortsatt vurderer man en eventuell evakuering i en kilometers omkrets. Men det foreligger ingen eksplosjonsfare. Politiet rykket ut til stedet, og fikk etter hvert klarhet i at det dreier seg om en lekkasje fra en tank med ammoniakk som kan inneholde inntil 2,5 tonn ammoniakk.

Sperret av

Så langt er ingen personer evakuert, men politiet har sperret av innkjøringen fra Nysethvegen mot hovedporten til industriparken, Fabrikkvegen. Eksperter er nå på vei tstedet for å gjøre nærmere undersøkelser, og ventes å komme med en anbefaling om kort tid. En eventuell evakuering vil ikke skje før ekspertene har sett nærmere på lekkasjen. Ifølge politiet er den lekke tanken plassert i bygning 223.

Øvd på

Ordfører Stein Knutsen sier til oa.no at han har sammenkalt kommunens beredskapsråd, det vil bl.a. si ordfører, lensmann, sivilforsvar og rådmann. Beredsdkapsrådet er samlet på rådhuset der.

- Vi avventer politiet. Det siste vi har fått vite er at det ikke skal være noen eksplosjonsfare, og at det ikke er noen overhengende fare for at den aktuelle tanken skal revne, sier Knutsen og understreker at det som nå skjer er noe beredskapsrådet har øvd på mange ganger tidligere.

Et politihelikopter har nå landet på skistadion på Raufoss, utstyrt med høyttaleranlegg til informasjonsbruk ved en eventuell evakuering. Også annet utstyr, eksempelvis for avsperring av veier og trafikk, er kjørt fram.

Skoler i beredskap

Rektorene ved Korta skole, Raufoss ungdomsskole og de to skolene på Reinsvoll er kontaktet med tanke på å åpne skolene ved en eventuell evakuering. Innenfor radiusen på en kilometer man eventuelt sperrer av, ligger blant annet Raufosstun sykehjem. Hvor mange personer som eventuelt vil måtte evakueres om det blir aktuelt, har man foreløpig ingen oversikt over.

I en pressemelding opplyser Vestoppland politidistrikt at alt foreløpig er under kontroll, og at lekkasjen fortsatt er meget liten. Etter råd fra brannfaglig leder på stedet så anmodes publikum som bor i nærområdet til industriparken om å holde vinder og dører lukket, samt at de stenger av ventilasjonsanlegg.

Publikum som oppholder seg i nærheten oppfordres til å forlate området.

Brannvesen, innsatspersonell fra industriparken og politiet er nå på stedet, sammen med ekspertise som analyserer situasjonen.

Artikkeltags