– Far voldtok sønn og datter i flere år

AKTOR: Statsadvokat Iris Storås var blant annet aktor i Alvdal-saken i 2011. Hun karakteriserer de påståtte barnevoldtektene i Vestoppland som noe av det groveste hun har vært borti i sin karriere. Arkivfoto

AKTOR: Statsadvokat Iris Storås var blant annet aktor i Alvdal-saken i 2011. Hun karakteriserer de påståtte barnevoldtektene i Vestoppland som noe av det groveste hun har vært borti i sin karriere. Arkivfoto

Artikkelen er over 6 år gammel
DEL

– En av de alvorligste sakene jeg har hatt, sier statsadvokat Iris Storås, som har tiltalt en mann i Vestoppland for gjentatte voldtekter av sin sønn og datter. Han er dømt for tilsvarende forhold to ganger før.

Storås har blant annet vært aktor i Alvdal-saken.

Tiltalen er tatt ut etter ordre fra Riksadvokaten. Storås varsler påstand om forvaring i ti år, som en fellesstraff med en voldtektsdom mannen fikk i 2010. Også den gjaldt en mindreårig.

Overgrepene mot sine egne barn skal mannen ha startet med i 2005, da de var cirka sju og ni år gamle. For gutten skal det ha vart helt fram til 2010, for jenta fram til 2008.

Tiltalen beskriver svært grove, seksuelle handlinger. Faren skal også ha brukt vold og trusler for å få dem til å finne seg i misbruket. Ifølge tiltalen uttalte han til begge at de skulle få angre på at de ble født hvis de ikke gjorde som han ville. Gutten skal han også ha truet med å «dytte foran toget» og liknende.

Snakket i fosterhjem

Begge barna skal ha blitt slått, sparket og/eller holdt fast i forbindelse med sexovergrep. De skal også ha blitt presset til å utføre handlinger med hverandre, og til å være til stede når den andre ble misbrukt av faren.

Den omfattende tiltalen gjelder dermed både voldtekt, samleie med barn under ti år, incest, og mishandling av familiemedlemmer.

– Barna ble overført til fosterhjem etter den forrige saken han ble dømt for. Der framkom det opplysninger som har ført fram til den nye tiltalen, forteller Iris Storås til Oppland Arbeiderblad.

Utnyttet tillit

I februar 2010 dømte Gjøvik tingrett mannen for voldtekt og andre sexovergrep mot en ung gutt. Mannen anket til lagmannsretten, som behandlet saken i mai samme år. Der ble han funnet skyldig på ny og dømt til fem års fengsel.

«Tiltalte var en mann gutten hadde et nært forhold og tillit til. Han hadde vært en venn av fornærmedes familie helt fra fornærmede ble født», står det i dommen fra Eidsivating lagmannsrett.

Overgrepene pågikk over et år, i 2007–2008. To ganger ble mannen avbrutt fordi hans egne barn holdt på å oppdage hva som skjedde. Nå er han altså tiltalt for å ha gjort det samme mot dem, i samme tidsrom.

Fornærmede i dommen fra 2010 var 13 år da misbruket startet. Moren hans var på det tidspunktet kjæreste med tiltalte, og hun tok overgriperens parti da historien kom ut. Eidsivating lagmannsrett konstaterte at dette var en tilleggsbelastning for gutten.

Gutten var dessuten lettere psykisk utviklingshemmet, noe retten fant straffskjerpende.

Sitter i fengsel

Straffskjerpende var det også at vestopplendingens overgrepshistorikk strekker seg enda lengre tilbake. Også i 2001 ble han dømt for seksuell omgang med et barn under 16 år.

«De to sakene har klare parallelle trekk. Det er likhet i modus, både hva gjelder gjerningssted, den seksuelle omgangens art og overgrepsofferets personlige forutsetninger», skrev lagmannsretten i 2010.

Offeret i den første saken var også en gutt som ifølge dommen hadde begrenset intellektuell kapasitet. Tiltalte fikk ett års fengsel den gangen, og ble løslatt i februar 2002. Dommen fra 2010 er han fortsatt i ferd med å sone.

– Etterforskningen av overgrepene mot hans egne barn har pågått mens han har sittet inne. Tiltalen bygger i hovedsak på dommeravhør av barna, sier Storås.

Forholdene har en strafferamme på inntil 21 års fengsel; lovens strengeste straff.

Gjentakelsesfare

– Fordi vi mener det foreligger fare for gjentakelse, har vi også tatt forbehold om påstand om forvaring, forklarer statsadvokaten.

En forvaringsdom kan forlenges dersom retten mener domfelte fortsatt er en trussel.

Etter hva OA har grunn til å tro, vil også barnevernets rolle overfor familien bli et tema i rettssalen. Tiltalte fikk ha kontakt med barna sine en periode etter den forrige tingrettsdommen. Noen av overgrepene skal være begått i den perioden. I tillegg kommer det faktum at han fikk en tilsvarende dom allerede i 2001.

Rettssak i juni

Tiltaltes forsvarer; advokat Camilla Kyllo ved Campbell & Co på Hamar, har ikke vært tilgjengelig for kommentar de siste dagene.

Barna er representert av bistandsadvokat Marianne Stein hos Alver Advokatfirma i Gjøvik. Hun sier til OA at hun vil vente med å uttale seg til hun har konferert mer med sine klienter.

Hovedforhandling finner sted i Gjøvik tingrett i slutten av juni. Det er satt av tre dager til saken.

Artikkeltags