Får ikke være butikk

Butikken: Rema 1000 holdt hus her i Fladsrudbygget fram til høsten 2011. Siden har det stort sett stått tomt. Arkivbilde

Butikken: Rema 1000 holdt hus her i Fladsrudbygget fram til høsten 2011. Siden har det stort sett stått tomt. Arkivbilde

Artikkelen er over 4 år gammel
DEL

Fladsrudbygget i Hov har gjennom årene huset flere butikker. Sist ut var Rema 1000 som leide av Prima Invest, før de høsten 2011 flyttet til nye lokaler litt lenger sør for Hov og på den andre siden av Fylkesveg 34. Siden da har lokalene stort sett stått tomme. Den eldste delen av bygget huser leiligheter.

Regulert til tjenesteyting

Søndre Land kommune har de siste årene fått reguleringsplanen for Hov sentrum opp fra skuffen og den ble i sommer vedtatt. Der er området Fladsrudbygget ligger på regulert til offentlig og privat tjenesteyting, altså ikke forretning. Unntaket er den eldste delen av huset, som fortsatt kan ha sine leiligheter.

Eieren Prima Invest gikk konkurs i høst, konkursåpning var 11. september og det er Sparebanken Sør som er førsteprioritets panthaver. De har klaget på vedtaket til Fylkesmannen i Oppland og mener det vil forringe verdien på bygget å ikke kunne drive butikk der lengre.

Det er et uttrykt ønske fra politikerne i Søndre Land at de ikke ønsker handel på vestsiden av Fylkesveg 34 og det er dette som et tatt inn i reguleringsplanen. De planen lå ute til høring første gang var det en mer ønsket regulering for området, sett fra Prima Invests side. Da var forretning et av bruksområdene. Formannskapet omgjorde dette under sin behandling og det var en av endringene som gjorde at planen ble lagt ut på ny høring.

Formannskapet i Søndre Land har fått klagen fra Sparebanken Sør til behandling og skal diskutere den onsdag 8. oktober.

Ingen innspill

Lars Harald Weydahl i Søndre Land kommune skriver i sin saksutredning til formannskapet at eieren Prima Invest ble oppfordret til å komme med innspill i denne nye høringsrunden, men at de ikke gjorde det. Han mener dette svekker klagen som reises.

Weydahl viser til at Prima Invest 7. november 2013 krevde at lokalene ble tilbakestilt til tidligere regulering, hvis ikke krevde de ny høringsrunde. 27. november sendte Weydahl brev til eieren og informerte om at ny høringsrunde var på vei, og han oppfordret også Prima invest å komme med innspill.

7. februar 2014 ble planen lagt ut på ny høring og alle berørte parter fikk brev om dette, også Prima Invest. Ifølge Weydahl kom det altså aldri noe høringsinnspill fra eieren, til tross for at de selv krevde ny høringsrunde.

23. juni 2014 ble reguleringsplanen vedtatt i kommunestyret i Søndre Land.

Artikkeltags