Kommunen frarår bading i Falangtjerna

Forurenset: Gran kommune frarår bading og å bruke Falangtjerna som drikkevannskilde. Bildet er fra Øvre Falangtjern.

Forurenset: Gran kommune frarår bading og å bruke Falangtjerna som drikkevannskilde. Bildet er fra Øvre Falangtjern. Foto:

Gran kommune frarår nå bading og bruk av drikkevann fra Falangtjerna i Vestre Gran. Årsaken er sterk forurensning av vannene.

DEL

I vinter gikk geolog og hyttenabo Ragnar Knarud ut og uttrykte stor bekymring for tilstanden til Falangtjerna i Vestre Gran. Han hadde samlet data fra flere vannprøver de siste åra, utført av forskjellige instanser, og som viste urovekkende målinger. Det var påvist blågrønnalger, ecolibakterier og svært høyt innhold av blant annet nitrogen og fosfor. I brev og møter etterlyste han at kommunelege og landbrukssjef tok tak i saken, informerte oppsitterne rundt vannene og satte opp skilt med midlertidig forbud mot bading, fisking, vanning og å drikke vannet.

Bekymret: Ragnar Knarud gikk i vinter ut og etterlyste tiltak og informasjon om tilstanden til Falangtjerna. Her ved Øvre Falangtjern.

Bekymret: Ragnar Knarud gikk i vinter ut og etterlyste tiltak og informasjon om tilstanden til Falangtjerna. Her ved Øvre Falangtjern. Foto:

Hadeland skrev om saken i mars, der den tidligere landbrukssjefen tok selvkritikk på manglende informasjon, og lovet forbedring.

Knarud – som begynte å miste tålmodigheten – etterlyste tiltak igjen i to brev i mai. Nå i juni har han – og 11 andre grunneiere – fått svar og informasjon fra kommuneoverlege Are Løken og den nye landbrukssjefen, Einar Teslo.

– Vannene er sterkt forurenset

«Vannprøver viser dessverre at vannene er sterkt forurenset og vi fraråder derfor bading og å bruke vannene som drikkevannskilde», skriver Løken og Teslo i brevet de har sendt ut til 12 grunneiere. De opplyser at de også vil sette opp skilter på strategiske steder rundt vannene, for å informere til tilfeldig besøkende.

«Fjorårets prøver viste høye verdier av næringsstoffer og tarmbakterier, som gjør at vannet i bekker og tjern i området har begrensede bruksmuligheter», skriver kommuneoverlegen og landbrukssjefen.

De mener det trolig er flere kilder til forurensningen.

«Men det drives mye intensivt landbruk i nedslagsfeltet og det er satt i gang tiltak for å begrense avrenning fra landbruket», heter det i brevet. De håper å se effekt av at det i fjor ble bygget og igangsatt et infiltrasjonsanlegg ved et av fjøsene i området.

LES OGSÅ:

Flere prøver skal tas

De informerer i brevet at det blir tatt flere prøver gjennom våren, sommeren og høsten 2017. Fylkesmannen i Oppland tar prøver i vannene, mens kommunen tar prøver i tilløpsbekkene. Alle prøveresultater vil ligge åpent for allmennheten på Miljødirektoratets vannmiljø-portal på nettet.

De som selv ønsker å kontrollere vannkvaliteten i brønnen sin, kan få tatt vannprøve, informeres det om i brevet. Kommunen sender vannprøver for analyse hver tirsdag, og har prøveflasker til utdeling. De anslår at prøvene vil koste rundt tusen kroner.

Etterlyser svar på fisking og vanning

I tillegg til spørsmålet om bading og bruk av vannene som drikkevannskilde – som kommunen nå har sagt de frarår – ønsker Ragnar Knarud svar på hva kommunen anbefaler med hensyn til fisking i vannene og vanning av åker og kjøkkenhager. Han spør også etter konkrete analyser som vil kunne påvise eller avkrefte innhold av toksiner i vannene.

Artikkeltags