Fakta Rainbow Hotels og Olav Thon

Artikkelen er over 13 år gammel
DEL

Rainbow Hotels

n En av Norges største hotellkjeder.

n Etablert i 1989 med ni hoteller. Har siden i gjennomsnitt vokst med tre hoteller årlig.

n Har nå 42 hoteller i Norge, fire i Brüssel og ett i Rotterdam.

n Er en del av Olav Thon Gruppen, som er fellesbetegnelsen for alle virksomheter og selskaper Olav Thon direkte eller indirekte eier minst 50 prosent av.

n Tilbyr cirka 5500 hotellrom og 7000 konferanseplasser fordelt på 30 hoteller og to konferansessentre.

n Tilbyr som eneste hotellkjede i Norge også 550 leiligheter for langtidsleie.

n Hadde i 2004 et gjennomsnittlig belegg på 55,4 prosent, og ledende markedsandeler i Oslo og Bergen.

n Belegget var noe høyere i 2004 enn i året før, og kjeden har et belegg betydelig over gjennomsnittet for norske hoteller.

Olav Thon

n Født i Ål i Hallingdal i 1923.

n Etablerte sitt personlige firma og startet handelsvirksomhet i 1942 med pelsvarer som hovedområde.

n I slutten av 40- og begynnelsen av 50-årene økte virksomheten bety-delig, og Thon ble en av Norges største eksportører av pelsvarer.

n Kjøpte sin første eiendom i Oslo i 1952. Det markerte starten på eiendomsvirksomheten.

n I dag har Olav Thon Gruppen landets største private eiendomsportefølje. Eier rundt 315 sentralt beliggende eiendommer i Norge, og 16 i utlandet.

n Gruppen eier, utvikler, leier ut og drifter fast eiendom, hoteller og restauranter. I tillegg holder gruppen på med varehandel og indu-strivirksomhet.

n Gruppen har blant annet 15 kjøpesentra sentralt plassert i Oslo/Akershus, Hordaland og Rogaland.

n Olav Thon Gruppen omsatte i 2004 for rundt fire milliarder kroner og har rundt 3500 ansatte.

Artikkeltags