Norges Skogeierforbund: – EUs forslag vil ramme norsk skogbruk hardt

SKEPTISK: – Vi vil få økte klimagassutslipp og svekke mulighetene for å utvikle ny grønn industri, sier Erik Lahnstein i Norges Skogeierforbund.

SKEPTISK: – Vi vil få økte klimagassutslipp og svekke mulighetene for å utvikle ny grønn industri, sier Erik Lahnstein i Norges Skogeierforbund. Foto:

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

EUs forslag til felles gjennomføring av klimaforpliktelsene vil ramme norsk skogbruk hardt, mener Norges Skogeierforbund. De er glade for Ap og Sps klimavegring.

DEL

– Blir det ikke vesentlige endringer i modellene som nå foreligger, vil det være bedre både for klima og for evnen til å utvikle ny industri å ikke slutte seg til EUs felles gjennomføringsplan, sier Erik Lahnstein, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund.

Forbundet organiserer skogeiere og virksomheter som står for over 80 prosent av hogsten i Norge.

Lahnstein mener klimaforslaget slik det nå foreligger fra EU, vil ha negative konsekvenser for Norge.

– Vi vil få økte klimagassutslipp og svekke mulighetene for å utvikle ny grønn industri, sier Lahnstein.

Fornøyd med Ap og Sp-utspill

Lahnstein viser til at det er store mengder ubenyttede fornybare ressurser i norsk skog. Gjennom å ta dette i bruk istedenfor stål og betong, og komme i gang med produksjon av bioplast og biodrivstoff, mener han norsk skognæring kan bidra til flere millioner tonn i reduserte utslipp hvert år.

EU-kommisjonens forslag vil ifølge Lahnstein sette en stopper for dette. Forslaget er å ta utgangspunkt i skogdekket slik det var i perioden fra 1990 til 2009. Ut fra dette skal man beregne et såkalt referansenivå for årene som kommer.

Blir utviklingen liggende under dette nivået, pådrar man seg en utslippsgjeld som man må gjøre opp for.

–Vi er derfor svært fornøyd med at Arbeiderpartiet og Senterpartiet varsler at en eventuell ny regjering ikke uten videre vil ha en felles gjennomføringsmekanisme med EU, sier Lahnstein.

–Må bygge på misforståelse

Statssekretær Lars Andreas Lunde (H) i Klima- og miljødepartementet mener skogeierne tar feil og at deres bekymring må bygge på en misforståelse. Han viser til at forslaget til regelverk for skog er rettet mot nasjonale myndigheter og ikke mot den enkelte skogeier.

– Forslaget legger ingen begrensninger på norsk skogpolitikk og får derfor ingen konsekvenser for norske skogeiere, uttaler statssekretæren til NTB.

Lunde påpeker at EU-kommisjonens forslag har møtt motstand blant andre store skogland som har samme interesser som Norge.

– Regjeringen følger derfor diskusjonen i EU med stor interesse og deltar i alle relevante fora, sier han.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken