Fra i dag kommer mange av landets strømleverandører til å tilby strøm og nettleie på én faktura. Ordningen gjør hverdagen enklere for kundene og styrker konkurransen i strømmarkedet, mener Energi Norge.

Enklere for kundene

Tidligere var det kun nettselskaper og strømleverandører i samme konsern som kunne tilby kundene sine felles faktura. En forskriftsendring med virkning fra 1. september gjør at alle leverandører kan inngå avtale med nettselskapene om å samle strømkostnadene på én faktura.

 – Først og fremst blir det enklere for kundene, som slipper å forholde seg til to forskjellige selskaper for å få levert ett produkt. Denne fordelen får også kunder som velger en leverandør utenfor samme konsern som nettselskapet. Dermed styrkes konkurransen i strømmarkedet, sier næringspolitisk rådgiver Ole Haugen i Energi Norge.

 240 strømleverandører

Nettselskapene har av naturlige grunner monopol i sine områder og nettleien reguleres derfor strengt av myndighetene. Kundene kan derimot velge fritt mellom en rekke strømleverandører med ulike priser og produkter. Totalt er det registrert ca 240 slike selskaper i Norge. I fjor byttet rundt 350.000 kunder strømleverandør.

 – Mange av de største strømleverandørene er i ferd med å inngå avtale med nettselskaper over hele landet om å tilby kundene felles faktura. Kundene vil bli varslet av strømleverandøren senest én måned før ordningen iverksettes, forteller Haugen.

 Nye strømmålere på vei

Innen utgangen av 2018 får alle landets strømkunder installert automatisk strømmåler. Da slipper kundene å lese av måleren, og informasjonsflyten inn til nettselskapet og kraftleverandøren blir enda enklere og sikrere.