Dyrere strøm og salg av aksjer er topp for Eidsiva

Av
Artikkelen er over 3 år gammel

Etter tre kvartaler i 2016 fikk Eidsiva et resultat på 309 millioner, 86 millioner bedre enn i 2015.

DEL


Hovedårsaken til Eidsivas bedrede resultat er en realisert gevinst etter at de solgte Eidsiva Marked AS til Innlandskraft AS, som de eier det halve av, mens Gudbrandsdal Energi eier den andre halvparten. Men konsernsjef Øistein Andersen poengterer også at de ser forbedringer i den underliggende driften.

Det er skrevet og sagt mye om Eidsiva de siste åra. Ikke minst har mange kommentert manglende inntjening på deler av konsernets virksomhet. I pressemeldingen de nå har sendt ut, skriver de at målet om reduserte kostnader begynner å gjøre seg gjeldende, og at de har forventninger om at tiltak vil gi resultater.

I årets tredje kvartal bidro også en styrking av kraftprisen til 21,3 øre per kWh til en forbedring av resultatet. Dette er 11,3 øre over samme periode i 2015. Driftsinntekter og driftskostnader fra og med tredje kvartal 2016 inkluderer ikke poster fra virksomhetsområdet Marked.

Fra halvårsskiftet innarbeides resultatet fra virksomhetsområdet Marked regnskapsmessig i driftsresultatet som inntekt fra tilknyttet selskap. Driftsresultatet etter tre kvartaler ble 632 millioner kroner. Det er 48 millioner kroner høyere enn fjoråret.Investeringene hittil i år utgjør 692 millioner kroner.

Artikkeltags