Torsdag kunne anleggsmaskinene ta fatt på tomta på Hoffsvangen, etter 18 år med planlegging, gjentatte endringer av reguleringsplaner og tomteplasseringer, og andre forhold som har ført til forsinkelser. De siste utsettelsene skyldtes at fylkeskommunen hadde bemerkninger til tegningene.

Nå er byggetillatelsen gitt, og den er så fersk at byggekomiteen ennå ikke har mottatt den, bare blitt muntlig orientert om at den er i orden.

Hoffsvangen menighetssenter er kostnadsberegnet til 12 millioner kroner. Innsamlede midler i regi av kirkeringene og private gaver og donasjoner finansierer halvparten. Østre Toten kommune bidrar litt, mens den resterende kostnaden skal lånefinansieres.

Senteret får en grunnflate på mellom 800 og 900 kvadratmeter, og skal huse menighetskontor, storsal og ulike rom for møter og fritidsaktiviteter i regi av menigheten.

Les mer i Oppland Arbeiderblad fredag.