– Vi er selvsagt kjempeglade for denne løsningen. Dette har vi jobbet for å få til i to år nå, sier Johan Bjarnaberg, leder i Norsk Caravan Club avdeling Gjøvik og omegn.

Etter flere møter de siste par ukene, kan teknisk driftssjef i Gjøvik kommune, Einar Kulsvehagen, melde om en løsning for bobilturistene i Gjøvik.

To områder er pekt ut for bobilparkering. Huntonstranda mot betaling og maks tre døgns opphold, og ikke minst et eget område sør for det gamle fergeleiet i Gjøvik.

Disponerer sjøl

Det aktuelle området sør for fergeleiet, brukes i dag av Gjøvk båtforening. Båtforeningen bruker området til oppstillingsplass vinterstid.

– Vi har hatt et møte med styret i båtforeningen. Foreningen har påtatt seg å rydde området innen 15. juni. Caravanklubben får da disponere området i 2014 mot at de driver litt sjølkontroll og er med på å tilrettelegge for bobilbruk. Det er snakk om å rydde litt vegetasjon og pynte opp der nede. Kommunen bidrar med gruslegging av plassen, benker og bord, sier Kulsvehagen til OA.

Huntonstranda

Det andre området det er enighet om å bruke til bobilparkering, er Huntonstranda.

– Vi enige om at bobiler fortsatt kan parkere på Huntonstranda mot å betale den avgiften andre betaler; 25 kroner døgnet. Da kan bobilistene stå der inntil tre dager, sier Kulsvehagen.

Han presiserer at ordningene ikke skal være i konkurranse med campingplassene. Dette ordninger for bobilister, ikke campingvogner.

Sanitære forhold

– Hvordan er de sanitære forholdene tilrettelagt?

– Caravanklubben er opptatt av tilgang på vann, strøm og renovasjon. Vann kan vi ikke tilby. Det må de hente sjøl fra tappepunkt på Skibladnerbrygga. Strøm er tilgjengelig. Videre kan de benytte tømmestasjon for egne toaletter på Statoil-stasjonen eller på Skibladnerbrygga. Når det gjelder renovasjon må de bruke kommunens ordinære avfallsdunker, svarer Kulsvehagen.

CC-arealet

– Grøntarealet nord for Skibladnerbrygga er nevnt som et aktuelt område for bobiler også ...

– Dette området er ikke tilgjengelig for bobiler eller annen biltrafikk. Vi har sendt søknad til vegvesenet om å få skilte området med forbud mot motorferdsel her. Dette er et friområde som skal være forbehold gående og syklende, sier Kulsvehagen.

Det er CC Gjøvik som er grunneier for arealet nord for Skibladnerbrygga.

Bassengparken har i sosiale medier vært diskutert brukt som campingområde. Dette er ikke diskutert med kommunen, sier Kulsvehagen.